Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Är det etiskt försvarbart att inte använda vårdens hälsodata?”

Publicerad: 25 juni 2019, 05:00

Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott i Region Stockholm.

Foto: Mostphotos, Anna Molander

Region Stockholm blir nu först ut i landet med att inrätta ett Centrum för hälsodata, skriver Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.


Att använda data för utveckling väcker med rätta ofta frågor kring etik och integritetsskydd. Men är det etiskt försvarbart att inte använda all den kunskap som göms i vårdens hälsodata? Har vi inte en skyldighet att hela tiden driva fram de nya behandlingsmetoder, läkemedel och medicinteknik som kan rädda människors liv? För att nå dit behöver vi bli bättre på att balansera de viktiga kraven på skydd av patientens integritet med skyddet av patientens hälsa och säkerhet!

Detta kan vi uppnå genom en bättre användning av alla de enorma mängder data som dagligen genereras i svensk hälso- och sjukvård, och utveckla nya verktyg för att skapa verksamhetsnytta, patientnytta och samhällsnytta genom datadriven innovation. Nu tar vi i Region Stockholm ett stort och viktigt steg i denna riktning genom etableringen av ett Centrum för hälsodata.

Hälso- och sjukvården behöver ständigt utveckla smartare verktyg för att möta framtidens utmaningar. Patienterna konsumerar i dag vård hos flera olika vårdgivare och möter många olika utförare. I varje interaktion skapas hälsodata i någon form. Hälsodata avser bland annat uppgifter om diagnoser och resultat från undersökningar och behandlingar, men också sådant som administrativ statistik om vårdbesök i olika delar av sjukvården. Denna data utgör en enorm potentiell resurs för samhället och för patientens möjlighet att få den bästa och säkraste vården.

Region Stockholm blir nu först ut i landet med att inrätta ett Centrum för hälsodata, vars uppdrag blir att arbeta mer strukturerat och sammanhållet med hälsodata från både privata och offentliga vårdgivare som arbetar med finansiering från regionen. Centrum för hälsodata ska vara Region Stockholms samlande funktion för kunskapsbyggnad, bearbetning och utlämnande av hälsodata till vårdgivare, forskare och andra externa parter.

Tillgången till och analysen av data som dagligen genereras kliniskt kan lösa många av hälso- och sjukvårdens utmaningar. Centrum för hälsodata medför helt nya möjligheter för vårdgivarna att följa upp sina patienter i samtliga led i vårdkedjan, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Samtidigt skapas bättre förutsättningar för att nya läkemedel och behandlingsmetoder snabbare kan komma till nytta för patienterna, och analys av stora mängder hälsodata kan ge snabbare och mer träffsäker diagnostik och effektivare behandlingar.

När Stockholm nu gått från landsting till region ansvarar vi även för regional tillväxt. Tillgången till hälsodata av hög kvalitet är mycket viktig för regionens Life Science-sektor, som är en av Stockholmsregionens viktigaste arbetsgivare och tyngsta forskningsområden. Satsningen ökar förutsättningarna att locka till sig betydande investeringar som skapar arbetstillfällen, tillväxt och starkare forskning vid våra universitet. Centrum för hälsodata blir också ett viktigt steg i att uppfylla den nationella Life Science-strategin, där regeringen nyligen pekat ut nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation som ett högprioriterat område. Region Stockholm avser att ta täten i denna utveckling genom att vara pådrivande för både tekniska och legala möjligheter för datadriven innovation i hälso- och sjukvården.

DANIEL FORSLUND

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev