lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Är det fula trick eller utveckling för en förbättrad patientnytta?

Publicerad: 12 mars 2008, 05:03

REPLIK Vi välkomnar invitationen. Industrin behöver all hjälp för att hantera dagens omöjliga ekvation, skriver företrädare för Janssen-Cilag.


Som representanter för Janssen-Cilag kan vi endast svara för vår syn på läkemedelsutvecklingen.

Herman Holm efterlyser i sin debattartikel i Dagens Medicin nr 10/08 ett kontrakt mellan samhället och industrin baserat på ett gemensamt intresse att maximera patientnyttan på det mest kostnadseffektiva sättet.

Vi ställer helt upp på detta – vår ambition är att utveckla läkemedel med stor patientnytta, inte minst då vi är övertygade om att det endast är sådana läkemedel som har en plats på marknaden.

Ska psykiatrin byta från Risperdal till Invega för de patienter som är välinställda på Risperdal? Givetvis inte, varken i dag eller när risperidon finns tillgängligt generiskt. Däremot erbjuder Invega ett alternativ för psykiatrin att öka patientnyttan i de fall när effekten av pågående

Läkemedelsbehandling inte är tillfredsställande på grund av otillräcklig effekt eller oacceptabla biverkningar.

Trots dagens behandlingsmöjligheter finns fortfarande stort behov av ytterligare antipsykos­läkemedel. Stora såväl som små utvecklingssteg kan få stor betydelse för patienterna och också positivt påverka samhällskostnaderna för schizofreni. Denna insikt driver forskningen vidare inom området.

Invega är mer än en ”bra metabolit”. Det är det första antipsykos­läkemedlet som ger en kontinuerlig och jämn frisättning av aktiv substans över hela dygnet. Resultatet är en jämn och förutsägbar nivå av pali­peridon i hjärnan. Detta möjliggör en förbättrad antipsykotisk effekt samtidigt som biverkningarna ligger på en lägre nivå jämfört med behandlingar med omedelbar fri­sättning av den aktiva substansen.

I det kliniska programmet har Invega jämförts med Zyprexa, på anmodan av EMEA och FDA, eftersom Zyprexa är det mest använda antipsykosmedlet i världen.

I dessa studier visar sig Invega vara lika effektivt, men med mildare biverkningar. Biverkningar som viktökning och fetma likväl som dagtrötthet – vanliga och svårbemästrade – är avsevärt mindre med Invega. En klinisk studie har också genomförts mot Seroquel, det näst största och snabbast ökande läkemedlet inom området, med positivt utfall för Invega.

Är detta ett fult trick, eller ökad patientnytta? I våra ögon ökar patientnyttan av minskade och mildare biverkningar, med samtidigt bibehållen antipsykotisk effekt. Vi hoppas att den svenska sjukvården – när möjligheten att själv bilda sig en uppfattning om Invega finns – kommer att dela vår uppfattning. Om så inte blir fallet, tror vi inte psykiatrikerna kommer att förskriva Invega.

Vi välkomnar varmt Herman Holms invitation till samverkan. Industrin behöver all hjälp för att hantera dagens omöjliga ekvation: krav på stora datamängder vid lansering, jämförelser med många tillgängliga behandlingsalternativ, stora säkerhetsstudier. Allt till priser som inte ökar läkemedelskostnaden mer än marginellt.

För att inte bromsa upp utvecklingen av nya behandlingar, behöver nu alla goda krafter samverka för
att kunna hitta fungerande lösningar.

Patrik Ringholm, Mikael Själlin

Fotnot: Invega och Risperdal är båda Janssen-Cilags produkter.

Patrik Ringblom
är vd för Janssen-Cilag Norden.

Mikael Själin
är läkare med psykiatri som specialitet och nor­disk terapiområdeschef CNS vid Janssen-Cilag.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev