Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag31.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Är fri etableringsrätt inom vårdval primärvård en myt?”

Publicerad: 21 April 2015, 05:00

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP), och Michel Silvestri (MP), båda ledamöter av hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

Den fria etableringsrätten saknar stöd i lagen, skriver två miljöpartister.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Vi välkomnar en dialog och debatt om vårdvalen. Miljöpartiet är av tradition för mångfald och valfrihet inom hälso- och sjukvården så länge den tydligt gagnar kvaliteten och den berörda patienten eller brukaren. Samtidigt ser vi hur Stockholmsalliansens ideologiskt drivna och snabbt utrullade vårdval i flera fall skapar problem.

Ett av de största är att det obligatoriska vårdvalet inom primärvård är präglat av fri etableringsrätt för nya auktoriserade vårdutförare. Det hävdas vanligtvis att denna fria etableringsrätt är lagstadgad, men det är något vi ifrågasätter. För läser man berörda avsnitt i hälso- och sjukvårdslagen respektive lagen om valfrihetssystem så finns där inget uttalat stöd för en fri etableringsrätt. Det förefaller i stället vara underförstått.

Det kanske största problemet med vårdval inom primärvården är svårigheten att få nya vårdcentraler att etableras i socioekonomiskt svaga områden. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar i sin forskning att ojämlikheten i hälsa fortsätter öka på ett alarmerande sätt i Stockholms län (liksom i riket). Till exempel ökade skillnaden i förväntad livslängd för män i Storstadssatsningens områden jämfört med män i Danderyd från 5,7 år till drygt 6,5 år mellan 2003 och 2011.

Därför finns det skäl för landstinget att i viss mån styra nya etableringar av primärvård till områden med större behov. Hur en optimal modell för detta ska se ut kvarstår att utreda. Vi menar att det är dags att ifrågasätta och till och med pröva om fri etablering är det som enligt lag gäller.

En annan aspekt på vårdvalen är behovet av likvärdighet i landstingets behandling av olika utförare. Därför är det intressant att Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för Lov, i ett remissyttrande i oktober 2014 skriver:

Konkurrensverket har tolkat Lov som att den endast ställer krav på lika behandling av de externa eller privata utförarna. Detta eftersom Lov är en "köplag" och bara reglerar köp, inte interna transaktioner inom landstinget.

Det här kan innebära att ett landsting kan ställa andra krav på vårdcentraler i privat drift än på vårdcentraler i egen drift, till exempel rörande geografisk etablering.

Med ovanstående inspel vill vi bidra till en viktig debatt om hur vårdval och etablering av nya vårdcentraler eller andra vårdenheter i högre grad kan optimeras utifrån invånarnas behov.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev