Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Är läkarstudenter viktigare än sjuksköterskestudenter?”

Publicerad: 20 januari 2014, 04:59

Att göra skillnad på professionerna redan under utbildningen gynnar inte någon, skriver Pauline Hammarskiöld, sjuksköterskestudent.


Universitetet lägger mycket mer pengar på läkarutbildningen än  sjuksköterskeutbildningen för att läkarprogrammet är så otroligt viktigt  för Örebro universitet, universitetssjukhuset och Örebro som region .  Detta sade en av våra egna lärare till oss blivande sjuksköterskor under  en föreläsning som skulle förbereda oss för vår verksamhetsförlagda  utbildning (VFU).

Det väckte en del frågor hos mig som studerar till sjuksköterska. Är  inte sjuksköterskeprogrammet också otroligt viktigt för Örebro? Bör  läkarprogrammet prioriteras framför sjuksköterskeprogrammet?  Läkarstudenter och sjuksköterskestudenter ska förstås behandlas lika.  Det är goda team som gör mest nytta för patienterna. Men orättvisorna  och de negativa attityderna gentemot sjuksköterskor börjar inte ute i  arbetlivet. De börjar redan på universiteten.

Långt ifrån alla delar lärarens syn på sjuksköterskor och det finns  många både bland universitetets anställda och utanför som vill ha och  jobbar för en likvärdig syn på professionerna. Ändå är läraren inte  ensam om sin åsikt. Bara en så enkel sak som att läkare presenteras med  både för- och efternamn på sina namnskyltar medan vi sjuksköterskor  endast presenteras med förnamn och i värsta fall med Syster Pauline  eller Syster Sahra borde vara helt otänkbart år 2014.

Att läkare behövs och att deras yrke är otroligt viktigt för  samhället råder det inga tvivel om, men innebär det att sjuksköterskor  inte är lika viktiga? Internationell forskning genom professor Linda  Aiken i USA har uppmärksammat världen på hur viktiga sjuksköterskor är  för patientsäkerheten. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett  sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. I  studie efter studie har hon visat att det finns ett direkt samband  mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjligheter till  överlevnad, symptomminskning och välbefinnande.

Att göra skillnad på professionerna redan under utbildningen kommer  inte att gynna någon och i slutänden är det människor i behov av  skattefinansierad vård som ska kunna lita på att det multiprofessionella  teamet fungerar. Vi som har vården som vår yrkesarena behöver arbeta  tillsammans för att uppnå bästa resultat. Det multiprofessionella  arbetssättet och förståelsen för varandras kompetens och kunskapsområde  måste ingjutas i oss redan under studietiden och där bär universitetet  och högskolor ett stort ansvar.

Det är hög tid att uppvärdera oss sjuksköterskor. Enligt SCB saknas  30 000 sjuksköterskor till år 2030 och det råder redan i dag stor brist  på specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Brist på  kompetent personal leder till överbeläggningar, minskat antal  vårdplatser, sämre arbetsmiljö och därmed sätts patienternas säkerhet på  spel. 30 000 sjuksköterskor, det är inte en förvånande siffra med tanke  på låga löner, tuffa villkor och nedvärdering av den kunskap som  sjuksköterskor tillför vården. Samtidigt visar siffrorna att behovet av  att fler utbildar sig till sjuksköterskor är stort.

Ska vi sjuksköterskor här i Sverige då behöva bli underprioriterade  redan under vår utbildningstid? Det skulle dock vara naivt av oss att  påstå att universitetet är enda boven i dramat. För att arbeta mot  särbehandling och diskriminering måste vi även jobba med synen på oss  själva. Vi ska vara stolta som utbildar oss till sjuksköterskor vid ett  universitet där det också finns engagerade lärare som förmedlar en  yrkesstolthet och lyssnar till oss. Där det finns möjlighet att driva en  förändring. Vi vill se att universitetet blir en förebild och att vi  stolt kan säga att Örebro universitet satsar på oss  sjuksköterskestudenter.

Genom att satsa mer på läkarstudenterna bekräftar Örebro universitet de  gamla värderingarna om att medicin är viktigare än omvårdnad. Vi undrar  om det är den förlegade synen som Örebro vill sända ut till  sjuksköterskor, läkare, studerande och resten av samhället? Vår  utbildning ska vara lika bra, lika prioriterad och lika viktig för  Örebro universitet, Universitetssjukhuset och Örebro som region.  Attityden måste ändras redan på universiteten för att det ska kunna ske  en förändring i arbetlivet. Annars står vi där år 2030 med en brist på  30 000 kompetenta sjuksköterskor.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev