Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Är Nya Karolinska Solna ett sjukhus eller ett monument?

Publicerad: 16 februari 2011, 08:56

Flera viktiga frågor måste besvaras innan landstingsfullmäktige i Stockholm kan fatta beslut om innehållet i Nya Karolinska Solna, skriver Helene Öberg, miljöpartiets ansvarige för hälso- och sjukvårdsfrågor, tillsammans med två partikollegor.


Sveriges största sjukhusbygge, Nya Karolinska Solna, NKS, pågår för fullt. Än så länge pratas det mycket om själva prestigebygget, men mindre om verksamhetens innehåll. Det oroar oss eftersom beslutet om innehåll ska tas inom kort.

De borgerliga politikerna har varit mycket tydliga med att NKS inte ska ersätta Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det senare ska stängas och – bokstavligen – begravas. Den regerande alliansen uttalar som ett mantra att NKS i stället ska fyllas med högspecialiserad vård. Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) säger: ”Om du har en vanlig sjukdom ska du till ett vanligt sjukhus”, underförstått att NKS ska vara till för patienter med sällsynta sjukdomar – inte för stockholmare med vanliga sjuk­domar.

Miljöpartiet ser ett antal viktiga frågeställningar som måste besvaras innan landstingsfullmäktige kan fatta beslut om innehållet i det nya sjukhuset.

Färre vårdplatser i Stockholm
NKS kommer att innehålla 100 vårdplatser färre än dagens Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det kan inte ha undgått någon att Stockholm saknar vårdplatser redan i dag, vilket landstingets chefläkare Peter Rönnerfalk nyligen beskrev på ett målande sätt: ”Nu kör vi på fälgarna”. När NKS är i full drift kring år 2017 har bristen ökat med ytterligare 600–800 vårdplatser.

Försämrade möjligheter till forskningssamverkan
En långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård vilar på tre ben: vård, forskning och utbildning. Karolinska institutet, KI, satsar i första hand på forskning kring de stora folksjukdomarna, inte sällsynta sjukdomar. KI: s prorektor Jan Andersson har uttalat både förvåning och besvikelse över avsaknaden av dialog på ledningsnivå: ”När det gäller NKS innehåll så har KI inga visioner”. Hur ska NKS tillsammans med sin närmaste partner, KI, förmå att tackla framtidens utmaningar, till exempel omställningen inför ett förändrat klimat med nya sjukdomsbilder, spridnings­vägar och försämrad vattenkvalitet?

NKS ratar vårdutbildning
Karolinska universitetssjukhuset i Solna är av stor betydelse för klinisk utbildning av framtida vårdpersonal. Tusentals studenter, som blivande sjuk­sköterskor, läkare och biomedicinska analytiker, får en viktig del av sin utbildning på sjukhuset. Eftersom NKS ska innehålla högspecialiserad vård så minskar dess lämplighet som universitetssjukhus med utbildningsuppdrag. Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) har bekräftat detta och menar att grundutbildningsstudenterna får söka sig till andra sjukhus. Dessa sjukhus tar redan i dag emot ett stort antal studenter och ändå råder brist på utbildningsplatser.

Den regionala balansen
Dagens Karolinska universitetssjukhus finns i både Solna och Huddinge. Det är två jämbördiga kroppshalvor som ska komplettera och stärka varandra. I Huddinge finns också KI, KTH, Södertörns högskola med flera akademiska samarbetspartners vilka bidrar till utbildning och forskning, och därigenom till länets välmående som helhet. Sammanslagningen var en medveten politisk satsning att stärka den akademiska närvaron i länets södra delar för att balansera dominansen i länets norra halva. Med den uttalade strategi som alliansen har rörande NKS som en världsspelare inom högspecialiserad vård så ligger outtalat att Karolinska i Huddinge är tänkt att bli ett ”B-sjukhus”.

Vi tycker det är viktigt att bibehålla den balans som nu uppnåtts. Detta för att stockholmarna, i hela länet, ska ha tillgång till högkvalitativ vård i en miljö som präglas av samma akademiska styrka som i norr.

Beslutet om innehållet i NKS är av avgörande betydelse för den framtida hälso- och sjukvården i hela regionen. Därför måste beslutet grundas på ett sakligt och komplett underlag, i dialog med stock­holmarna. Ett prestigebygge är inte värt investeringen om den inte också maximerar utfallet av ­kvalitativ och tillgänglig vård för invånarna i hela länet.

Raymond Wigg
oppositionslandstingsråd (MP) i Stockholm

Helene Öberg
ansvarig för hälso- och sjuk­vårds­frågor (MP) i Stockholm

Michel Silves­tri
ledamot i landstingets forsknings­beredning (MP)

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev