Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

AT för sjuksköterskor skulle höja säkerheten och statusen

Publicerad: 23 April 2008, 04:13

Sjuksköterske-AT är en god idé som bör utredas på nytt, skriver Margareta Sööder.


Inom Vårdförbundet väcks nu åter frågan om att införa ett kliniskt tjänstgöringsår för sjuksköterskor efter examen, liknande läkarnas AT. Frågan har varit uppe förut, senast 2002 då ett förslag från Socialstyrelsen inte fick gehör hos remissinstanserna. Men nu har förutsättningarna ändrats, anser man inom Vårdförbundet och väcker alltså frågan på nytt.

Många nyutexaminerade sjuk­sköterskor upplever ett glapp mellan sin teoretiska utbildning och den verklighet som de kommer ut i när de börjar sitt yrkesliv. De känner sig osäkra och behöver ofta en omfattande introduktion innan de kan arbeta självständigt.

Ett kliniskt tjänstgöringsår i form av allmäntjänstgöring, AT, har visat sig fungera väl när det gäller läkarna. Motsvarande borde kunna gälla även för sjuksköterskor.

Vad året ska innehålla kan diskuteras, men det borde ge en så bred inblick i sjuksköterskeyrket som möjligt. En primärvårdsdel är själv­klar eftersom det är patienternas huvudsakliga väg in i vården, men också tjänstgöring på sjukhus, i kommunal verksamhet och inom psykatrin.

Det finns flera fördelar med ett kliniskt tjänstgöringsår som vi ser det från vårt perspektiv som ett vård- och omsorgsföretag med stor bredd i verksamheten:

■ Säkerheten för våra patienter och kunder inom omsorgen blir bättre med tryggare sjuksköterskor.

■ Sjuksköterskeyrkets status höjs och rekryteringsmöjligheterna förbättras.

■ Praktik inom flera olika om­råden underlättar valet för sjuksköterskor som vill fortsätta specialisera sig.

■ Sjuksköterskorna får en bredare kunskap om vården vilket underlättar deras arbete och samverkan mellan olika vårdgivare.

■ Sammantaget är förslaget om AT för sjuksköterskor en god idé, som bör utredas på nytt och förhoppningsvis vinna bättre gehör denna gång.

Margareta Sööder

Margareta Sööder
 är HR-chef vid vårdföretaget Carema.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev