Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Återta systemperspektivet i sjukvården”

Publicerad: 3 december 2019, 12:58

Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

Foto: Anna Molander, Adam Wrafter/Bildbyrån

En personalpool som samordnar Karolinska, de andra akutsjukhusen och primärvårdsverksamheterna som drivs under Stockholms läns sjukvårdsområde föreslår Gabriel Kroon (SD).


Sveriges rikaste region, med högst skatteintäkter per capita och de bästa förutsättningarna för en sjukvård utan köer, inför anställningsstopp på fem akutsjukhus och påbörjar varsel av vårdpersonal. Hur kunde vi komma hit?

Krisrubriker om varsel av 250 läkare och 350 undersköterskor på Karolinska universitetssjukhuset har nått allmänheten i Sverige. Detta är det andra varslet på kort tid; 2018 gjorde vårdpersonalen ett befogat uppror när Karolinska hade lika många chefer som vårdplatser – 898 chefer jämfört med 897 vårdplatser – vilket ledde till en massuppsägning av administratörer och chefer.

I början av 2000-talet genomfördes flertalet utredningar kring framtidens styrning av Karolinskas två stora sjukhusenheter. Naiva regionpolitiker från både det socialdemokratiska och alliansstyrda blocket slog fast en gemensam vision av att bygga ett unikt, högspecialiserat sjukhus – det skulle sätta Region Stockholm, men kanske framför allt de styrande politikerna, på världskartan.

Däremot dimensionerades inte antalet vårdplatser upp på resterande akutsjukhus efter minskningen på Karolinska. Visionen under innevarande vårdplan och vid upprättandet av de nya sjukhusavtalen var i stället att övergå till en ökad andel öppenvård.

Undermåliga ersättningsystem till primärvården gjorde att husläkarmottagningar hellre avvecklade sin verksamhet än att samdriva en husläkarjour med längre öppettider. Samtidigt medförde den för vårdpersonalen stressade arbetsmiljön att nästan varannan allmänläkare valde att arbeta deltid på grund av utbrändhet.

Problemen i sjukvården handlar inte enbart om pengar, utan även om styrning där regionpolitiker är ansvariga. Sverige har enligt SCB:s Hälsoräkenskaper 2017 en av världens högsta kostnader för sjukvård där andelen av BNP är cirka 11 procent. Jämför vi med högpresterande europeiska länder med sjukvård av jämbördig kvalitet, är det tydligt att kortare köer kan uppnås med mindre pengar.

Det är nu tid för politisk reflektion med ett systemperspektiv. Vi som extern part ser att tillgänglighet, kompetensförsörjning och kostnader är bundna.

■ På kort sikt måste akutsjukhusen ges andrum. Det krävs sänkta resultatkrav som är villkorat med riktade satsningar på den vårdnära personalen. Akutsjukhusen måste ges incitament för att minska andelen inhyrd personal genom ersättningsystem som premierar fastanställning. Ersättning bör även ges beroende på personalens trivsel genom medarbetarundersökningar.
■ Primärvården måste uppvärderas. Förväntningar på ett högre patientflöde bör även motsvaras av attraktiva ersättningsystem som ger vårdcentraler incitament att verka och öka antalet allmänläkare och distriktsköterskor som arbetar på heltid. Det måste vara lönsamt att driva en husläkarjour som är öppen under kväll och helg.
■ Genom bättre personalflöden kan regionens olika verksamheter samspela och dela på resurserna. En tydlig personalpool som samordnar Karolinska, de andra akutsjukhusen och primärvårdsverksamheterna som drivs under Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, gör att sjukvårdspersonal effektivt kan förflyttas för att täcka upp toppar och dalar. Detta skulle säkerställa att kompetens inte försvinner – vilket sker när Karolinska varslar 600 anställda samtidigt som anställningsstopp råder på regionens sjukhus.

Politiker måste återta systemperspektivet. För oss handlar det om att följa upp och säkerställa att resultatet i praktiken även följer den teoretiska visionen. Tyvärr verkar denna ståndpunkt vara mer undantag än regel bland de andra partierna.

GABRIEL KROON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev