Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Ätstörningar hos unga behöver behandlas tidigt

Publicerad: 30 April 2008, 04:30

Sjukdomen borde vara lika prioriterad som andra folksjukdomar, skriver Björn Zackrisson.


Redan i tecknade barnprogram förstår flickor att skönhet och att vara smal hänger ihop. Min treåriga dotter kommenterade häromdagen sin mage, som hon menade var tjock och stod ut efter middagen!

Under skolåren förstärks kvinno­idealet. Tonårsidoler svälter sig, ideal som  size zero , långa och onaturligt smala modeller speglas okritiskt i media. Unga flickor kan inte värja sig, det smala vackra kvinnoidealet finns överallt.

Ätstörningar är utbredda. Sammanlagt drabbas virka 4-5 procent av alla kvinnor någon gång av en allvarlig ätstörning Om även lindrigare ätstörningar räknas med, blir siffran uppskattningsvis dubbelt så hög.

På Capio Anorexi Center uppgav 137 undersökta patienter att de vid behandlingsstarten hade varit sjuka i genomsnitt 9,9 år.

Patienterna lider med sin ätstörning i det tysta samtidigt som sjuk­domen tar år av deras liv. I regel drabbas flickorna under en period i livet då de ska utbilda sig och rustas för vuxenlivet.

Konsekvenserna kan inte räknas enbart i förlorade skolår och djup livskris utan drabbar hela familjer. Unga kvinnor svälter sig för att leva upp till samhällets magra kvinno­ideal. Det är ett välkänt faktum att hjärnan fungerar sämre utan adekvat näring, något som kan vara en bidragande orsak till att psykisk ohälsa hos unga kvinnor ökar. Ökande krav på skolprestationer, karriär och lyckligt familjeliv kan slå extra hårt mot utsatta unga kvinnor.

Trots extra pengar till psykiatrin är behoven av ätstörningsvård fortfarande stort och hjälpen i många fall otillräcklig. Unga flickor med ätstörning behöver tidigt insatt behandling av hög kvalitet och inte, som i dag, specialiserad behand­ling först efter många års sjukdom. Tidigt insatt specialiserad behandling ger effekt, inte sällan redan efter några månader.

Anorexi är behandlings- och botbart. Det är slöseri att inte satsa på en modern och kraftfull ätstörningsbehandling för våra ungdomar. Vi behöver fler och friska ungdomar i utbildning och arbete, inte i sjukskrivning.

Ungefär 225 000 kvinnor i Sverige i dag har eller har haft en allvarlig ätstörning.
 Ätstörning är så vanligt att det måste betraktas som en folk­sjukdom. Att vänta över tio år på högspecialiserad behandling är inte rimligt. Behandling av en folksjukdom som drabbar unga kvinnor utan utbildning och inflytande borde vara lika prioriterad som behandling av andra folksjukdomar.

Specialiserad behandling är effektiv, men kommer inte alla tillgodo. Det är inte lätt att ändra sam hällets skönhetsideal, men det är fullt möjligt att sätta in specialiserad behandling mot ätstörning tidigt i sjukdomens svåra förlopp. Många unga kvinnor skulle därigenom räddas från ett liv vid sidan om samhället.

Björn Zackrisson
 är vd för Capio Anorexi Center och chef verksamhetsområde specialistkliniker Capio Norden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev