Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Att investera i hälsa är att återinvestera i samhället”

Publicerad: 17 november 2016, 06:00

Foto: Thinkstock

Hälso- och sjukvården behöver växla fokus till att tänka mer prevention och rehabilitering än att, som i dag, nästan enbart fokusera på det medicinska, skriver Fysioterapeuterna.


Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse, så lyder förslaget till ny vision för Fysioterapeuterna som kongressen den 19–20 november ska besluta om. Påståendet kan låta naturligt och självklart, men verkligheten ser annorlunda ut.

Samhället står i dag inför mycket stora utmaningar. Ohälsotalen rusar i höjden, ojämlikheten inom hälso- och sjukvården ökar och antalet personer som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar växer. För att kunna möta dessa utmaningar kan vi inte göra som vi alltid har gjort, för då får vi samma resultat som i dag. Därför måste vi utmana och våga tänka nytt.

Utgångspunkten är att vår organisation är en del av något större. Vi verkar i ett samhälle och formas av politiken, hälso- och sjukvården och våra patienter. Från att nästan enbart ha förknippats med rehabilitering arbetar vi i dag brett inom hälso- och sjukvården och samhället med ökat fokus på prevention och hälsofrämjande. Samhället förändras och vi likaså.

Inför kongressen har vi frågat oss hur vår profession på bästa sätt kan vara en del av, och påverka, utvecklingen inom hälso- och sjukvården men även samhällsutvecklingen. Vi har frågat våra medlemmar hur patienter ska kunna få mer inflytande, vilka utmaningar hälso- och sjukvården står inför och hur vi ska kunna bidra till att möta dessa utmaningar. För att få en bred bild har vi ställt samma frågor till ett 80-tal externa aktörer.

Utifrån detta har vi format en vision och politik som visar att vi vill ta ansvar och påverka utvecklingen, för att vi ska kunna stödja människor till ett hälsosamt liv. Hälso- och sjukvården behöver växla fokus till att tänka mer prevention och rehabilitering än att, som i dag, nästan enbart fokusera på det medicinska. För att klara utmaningarna behöver samhället tillhandahålla redskap för att förebygga ohälsa, för att resurserna ska gå till dem som behöver dem mest.

Att investera i hälsa är att återinvestera i samhället.

Sedan FN antog nya utvecklingsmål 2015 finns för första gången hälsa med som ett eget mål, där man nu ska ”säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv”. Kunskapen om att god hälsa är en förutsättning för människor att kunna nå sin fulla potential och möjligheten till att bidra i samhället börjar sätta sina spår. Att investera i hälsa är att återinvestera i samhället.

Hälsa handlar om det som fysio­terapeuter kan bäst: rörelse, funktion och fysisk aktivitet. Vi vet att fysioterapeuter runt om i landet har ovärderlig kunskap om hälso­främjande och förebyggande insatser. För dem som behöver mer rörelse i sin vardag men även för dem som har särskilda behov av stöd till rörelse.

För oss som profession handlar det om att ta ansvar för framtiden. Detta åligger oss alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården, oavsett inom vilken profession vi finns.

Om vi tillsammans kan utmana och utveckla med medborgarens och patientens fokus tror vi att hälso- och sjukvården kan organiseras bättre, så att våra gemensamma resurser används smartare. Tillsammans behöver vi skapa möjligheter för att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse!

STEFAN JUTTERDAL

Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev