söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Att sjuksköterskor arbetar som läkare är inte lösningen”

Vi blev väldigt förvånade över förslaget om att avancerade specialistsjuksköterskor ska ta över flera av läkarnas arbetsuppgifter, skriver debattörer från Läkarförbundet. (6 kommentarer)

Publicerad: 19 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, Lars Rocksén och Marina Tuutma.

Foto: Bildbyrån


I många regioner råder det i dag stor brist på såväl specialistläkare och sjuksköterskor som undersköterskor. Tillgängligheten för patienterna är starkt begränsad.

Kort sagt saknas tillräckliga förutsättningar för en trygg, nära och tillgänglig vård. Grundstenen i god vård är patientsäkerheten, och en förutsättning för patientsäkerhet är att det finns tillräckligt med personal som har goda förutsättningar att utföra sitt arbete samt rätt kompetens och utbildning.

Läs mer: Nytt förslag: Avancerad specialistsjuksköterska kan bli ny yrkesroll

Därför blev vi väldigt förvånade över Nationella vårdkompetensrådets förslag till regeringen om att så kallade avancerade specialistsjuksköterskor ska ta över flera av läkarnas arbetsuppgifter och undersöka, bedöma och diagnostisera komplexa hälsoproblem samt behandla patienter och följa upp genomförda åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv. Att sjuksköterskor ska arbeta som läkare, utan läkarutbildning och läkarlegitimation, är inte lösningen på vårdens utmaningar.

Nationella vårdkompetensrådets förslag är dåligt av flera skäl:

1. Läkares utbildning är minst tolv år och ger en gedigen medicinsk kompetens, medan den betydligt kortare sjuksköterskeutbildningen fokuserar på omvårdnad och vårdvetenskap. En kvalificerad, evidens-baserad, effektiv och säker vård kräver medicinsk diagnostik (baserad på patofysiologiska och cellbiologiska kunskaper), utredning, remisser och konsultationer samt tolkning av undersökningar och åtgärder – och för detta krävs att du utbildar dig till läkare. Det finns inga genvägar.

2. Vården måste vara patientsäker både i dag och i morgon. Patienterna måste kunna lita på att de möter personal som utför arbetsuppgifter som de är utbildade för. Om inte läkare under sin utbildning möter alla läkaruppgifter – för att dessa successivt tas över av avancerade specialistsjuksköterskor – kommer läkare på sikt att bli sämre rustade. Att bli läkare med fullt utvecklad medicinsk kompetens kräver progression i lärandeprocessen. Det medicinska ansvaret är något som läkaren utvecklar under hela den långa läkarutbildningen, från dag ett på grundutbildningen till färdig specialist.

3. Enligt OECD visar studier att det blir längre besök i vården och fler återbesök med avancerade sjuksköterskor jämfört med läkare. Otydlig rollfördelning genererar inte ökad effektivitet, tvärtom.

4. Vi ser också stora risker med att arbetsgivaren kan frestas att missbruka systemet och använda de avancerade specialistsjuksköterskorna även på andra områden där läkarkompetens är ett måste. Läkarförbundet har redan i dag fått signaler om att avancerade specialistsjuksköterskor används inom vissa regioner som handledare för AT-läkare. Lika lite som en sjuksköterska under utbildning bör handledas av en undersköterska, ska en AT-läkare handledas av en sjuksköterska. Det strider dessutom mot Social-styrelsens föreskrifter.

5. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får, enligt patientsäkerhetslagen, delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Delegering sker alltid från en person till en annan och den som delegerar ansvarar för att den som får arbetsuppgiften har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Läkarförbundet ser en risk för att läkare på grund av personalbristen kan komma att pressas till att delegera medicinska arbetsuppgifter till avancerade specialistsjuksköterskor, även i fall där läkaren bedömer att det inte är lämpligt. Detta vore mycket olyckligt både för patientens säkerhet och ur ett ansvarsperspektiv, ifall något går fel.

Avancerade specialistsjuksköterskor har framför allt prövats i länder med svår läkarbrist. I Sverige är läget ett annat. Här råder framför allt brist på vårdplatser, vilket till stor del beror på brist inom samtliga professioner i vården. Men att devalvera värdet av medicinsk kompetens och sänka kraven på den som utför det medicinska arbetet för att klara vården är fel väg att gå. I stället behöver det bli mer attraktivt att arbeta inom vården. För att åstadkomma detta behöver vi adressera helt andra frågor, som exempelvis hur vi får bort utbildningsflaskhalsarna i systemet och hur vi avlastar läkarna från onödig administration.

Uppgiftsväxling ska användas för att rätt kompetens ska utföra rätt arbetsuppgift. Men det kan och får inte vara generella lösningar på de ekonomiska, organisatoriska och personella resursproblem som svensk hälso- och sjukvård har.

Läkarförbundet befarar att detta förslag är ytterligare ett exempel på en oroväckande utveckling där det av budgetskäl blir tillåtet att regel-bundet göra avkall på såväl de medicinska kraven som patient-säkerheten och i stället organisera vården efter någon sorts ”bättre än ingenting-princip”. Högre ambitioner än så måste vi ha för svensk sjukvård.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

Lars Rocksén, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund

Marina Tuutma, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund

Följ debatten:

1. ”Att sjuksköterskor arbetar som läkare är inte lösningen”

2. ”Avancerade specialistsjuksköterskor är inga läkare”

3. ”Väsentlig skillnad i medicinsk kompetens”

Kommentera

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

-

2023-06-01

Inget annat än ren lobbyverksamhet/professionskamp. Att referera till studier är inte något annat faktiskt. Det enda som man påvisar där är att någon av någon anledning valt att studera en fråga ur ett visst perspektiv. Jag bollar därför tillbaka frågan till vederbörande professor: exakt vad tror du skulle bli bättre ur ett patientperspektiv? Vad är det du menar: att läkare inte kan utföra till nytta för patienten? Varför skulle det bli bättre om man låter sjuksköterskor göra "det" istället? Vänligen utveckla!
Finns det inte en risk att man studerar dels dålig arbetsmiljö och bristande resurser för läkare och effekter av sned resursfördelning när man genomför dylika interventioner?
Vänligen kommentera.
Kan även konstatera att undersköterskor gör minst lika mycket nytta i vården. Konstigt att ingen studerat hur dom kan ersätta sjuksköterskor. Ge dom extra utbildning, mer resurser och lönepåslag. Gör sen en studie på vad som skedde i relation till sjuksköterskornas uppgifter och prestationer.

Sten

-

2023-04-27

Vi har sjuksköterskebrist och samtidigt underläkaröverskott, en ökande dokumentationsbörda som tar tid från alla inklusive specialistläkarna, och nu vill vissa alltså låta sjuksköterskor ta över (ännu fler) läkaruppgifter. Fullständigt barockt! Ge uppgifterna till underläkare som på så vis får chans att öka sin kompetens inom ett fokusområde, medan sjuksköterskorna får jobba med omvårdnad.
Att task shifting enligt refererad rapport ifråga är bra för sjuksköterskorna förvånar inte, men frågar någon efter vad det innebär för läkarna? Och ni sjuksköterskor som pratar om alla fördelar med task shifting från dr till ssk, visst är ni lika villiga att låta uskorna ta över uppgifter från er också, eller hur? Själv är jag som läkare hjärtligt trött på task shifting då det närapå månatligen tillkommer nya sekreteraruppgifter i min arbetsbeskrivning.

Anders Eriksson

-

2023-04-21

Sjuksköterskor är specialister i omvårdnad och de har ingen medicinsk utbildning.
I en vidare bemärkelse vid introduktionen av AI de närmsta 10 åren kommer protesten mot ovanstående stollighet inte att ha någon betydelse. Då kommer inte ens sjuksköterskor att behövas för att dokumentera denna information via ett AI-verktyg. Patienten kommer i de flesta fall göra det själva i ett samtal med en robot. Läkarens arbete och antal kommer att minimeras till undersökning och slutligt beslut, ett i mycket större omfattning, skrivbordsjobb. Undantaget är invasiva åtgärder så länge de överlever den medicintekniska utvecklingen. Samtidigt kommer sjuksköterskor att återförpassas i omvårdnaden som de idag inte ger den respekt de borde göra i den omfattning det var tänkt. Antalet sjuksköterskor kommer att öka men att jobba med läkaruppgifter kommer de inte att göra längre på samma sätt som idag. Det kommer att leda till ett stort överskott av läkare.

Kent Olsson

-

2023-04-21

Men vet ni hur många utländska läkare med många års erfarenhet, väntar fortfarande för en möjlighet att komma in i sjukvården. De får inte ens chansen att jobba som assistenter eller underläkare utan de jobbar som usk i flera år nu. Och det leder till att de tappar mycket kunskap. Det är ju slöseri på resurser som ni redan har. Anställ underläkare, utländska underläkare. Ge de chansen såsom Tyskland redan har gjort i flera år nu och har byggt en säker och stark sjukvård. Vi är så trötta på det här legitimeringssystemet… det är orättvist och orimligt. Hur kan ni granska vår utbildning och inte acceptera oss fast vi har läst språket och jobbat inom vården för 4-5 år nu. Hur ska vi klara ett prov som testar mig som nyexaminerat student medan jag är 36 år gammal. Varför ska jag behöva komplettera utbildning, hela kompletteringen är ju praktik, varför inte anställa och jobba samtidigt så att jag lär mig genom jobbet och man förbereder sig samtidigt och lär sig hur svenska sjukvården fungerar. Är det inte det som nya studenter gör? Så trött på att vänta, och det värsta är att jag inte blir bättre utan jag börjar glömma bort den som jag redan kan.

Orela Sota Allmänläkare

-

2023-04-19

Jag håller med i stort men håller också med Elisabeth Carlson. Det finns mycket jag som sjuksköterska på min vc kan bedöma med min (faktiskt medicinska) kompetens och åtgärda som oftast istället bokas till läkaren. Vi måste kunna få ta mer plats och ansvar när det är medicinskt säkert. Därmed inte sagt att jag håller med alls om förslaget. Detta är dock inget nytt, för några år sedan kom ett liknande förslag att låta en del sjuksköterskor arbeta som ”läkerskor”. Vansinnigt förslag. Lika vansinnigt som att låta AT-läkarna arbeta som sjuksköterskor under sjuksköterskebristen. Vi ska alla arbeta som det vi är utbildade till men det utesluter inte att vi får trampa in i varandras trädgårdar ibland. Med ansvar och tillit.

Kristina Hillerborg

-

2023-04-19

Alltid bra och viktigt med debatt men den avancerade specialistsjuksköterskan är sjuksköterska med gedigen omvårdnadskompetens och fördjupad medicinsk kompetens. Debattörerna utelämnar dessutom flera viktiga fynd från den systematiska översikt som OECD rapporten refererar till där tio RCT studier är inkluderade. Majoriteten av dessa visar enbart positiva effekter på den avancerade specialistsjuksköterskans arbete och i rapporten lyfts också det viktiga samarbetet med läkaren. Det tycker jag vi ska hålla i tanken inte minst för patientens bästa.

Elisabeth Carlson Professor Malmö Universitet, Styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev