Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren”

Publicerad: 23 september 2019, 05:00

Amra Halilovic, fil.lic. i informatik, organisationskonsult vid Zana Consulting och tidigare informatikstrateg vid Landstinget Dalarna och Thomas Wallby, med dr, vårdutvecklare, Akademiska sjukhuset i Uppsala, registerhållare för Svenska barnhälsovårds­registret.

Det är upp till regionerna att automatisera rapporteringen till kvalitetsregistren och därigenom spara både tid och pengar. Det skriver två debattörer.


Ämnen i artikeln:

Region Kronoberg

I en artikel på Dagens Medicins sajt uppger Region Kronoberg att man överväger att dra sig ur vissa av de nationella kvalitetsregistren eftersom man anser att administreringen av uppgifterna tar för mycket arbetstid.

Det är riktigt att rapportering till kvalitetsregister kräver att samma uppgifter måste dokumenteras två gånger, först i patient-journalen och sedan i kvalitets-registret, så kallad dubbeldokumentation. Vår erfarenhet är också att det finns exempel på trippeldokumentation och att all denna dokumentation görs manuellt. Till råga på allt tillkommer manuell hantering av patientens samtycke till registrering i kvalitetsregister.

Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) var först i landet med att automatisera rapporteringen till Nationella diabetesregistret, NDR, Diabetesregistret och Svenskt Perioperativt register, SPOR, genom att använda så kallade proprietära lösningar (i väntan på en nationell lösning).

Fördelarna var massivt övervägande nackdelarna. Region Dalarna har i och med detta fått en enhetlig och gemensam begreppsapparat samt underlag för ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Ett exempel på detta är att Region Dalarna inom loppet av några år klättrat upp bland de bästa i landet när det gäller vissa indikatorer inom diabetesvården.

Arbetet med automatisering, som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, Inera och Socialstyrelsen, går i mål, ett gemensamt sätt som möjliggör standardiserad väg när det gäller automatisk koppling till kvalitetsregister. De nationella tekniska lösningarna är på plats och flera regioner rapporterar redan till flera kvalitetsregister direkt från patientjournal till register utan dubbeldokumentation. Bland dessa Svenska barnhälsovårdsregistret som har pågående registrering från två regioner och startar registrering från ytterligare tre regioner nu under hösten.

Det som gör utvecklingen långsam är regionernas tvekan till de it-strukturella förändringar som krävs. Ekonomiska skäl framförs i sammanhanget. De förändringar som behövs är dock inte dyra att genomföra. Region Dalarna, som var först med att direktrapportera till Svenska barnhälsovårdsregistret från patientjournalen, genomförde anslutningsprojektet med en budget på 1 miljon kronor, varav 700 000 kronor var en återanvändbar investering för samtliga kvalitetsregister.

Investeringen till enbart detta register beräknas spara två heltidsanställda distriktssköterskor per år. De nationella kvalitetsregistren är mycket viktiga, de räddar liv och sparar pengar. Så, tekniken finns, det är inte dyrt och det spar såväl tid som pengar.

Nu är det upp till er, svenska regioner, att starta arbetet med att automatisera rapporteringen till dessa nödvändiga register för att ge den svenska hälso- och sjukvården förutsättningar att bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är bara först då som Sverige kan få en gemensam och standardiserad begreppsapparat inom hälso- och sjukvården, en grundförutsättning för utbyte av information.

Relaterat material

Region Kronoberg: ”Kvalitetsregistren tar onödig tid”

AMRA HALILOVIC OCH THOMAS WALLBY

Ämnen i artikeln:

Region Kronoberg

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev