söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Avancerade specialistsjuksköterskor är inga läkare”

Genom att se patientens hela situation kan en avancerad specialistsjuksköterska bidra till bättre vårdkvalitet, kontinuitet och en tryggare vård, skriver Oili Dahl och Sineva Ribeiro. (4 kommentarer)

Publicerad: 21 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Oili Dahl och Sineva Ribeiro.

Foto: Fredrik Hjerling, Ulf Huett


Ämnen i artikeln:

VårdförbundetSvensk sjuksköterskeföreningLäkarförbundet

Svenska läkarförbundet skriver i en debattartikel att avancerade specialistsjuksköterskor ska arbeta som läkare, utan läkarutbildning eller läkarlegitimation – vilket inte stämmer. En avancerad specialistsjuksköterska arbetar utifrån sin profession och sitt yrke.

De avancerade specialistsjuksköterskorna har minst sex års utbildning och masterexamen, de har gått fortbildningsprogram i klinisk verksamhet och de har flera års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och specialistsjuksköterska. De besitter gedigen omvårdnadskompetens och fördjupad medicinsk kompetens.

Läs mer: ”Att sjuksköterskor arbetar som läkare är inte lösningen”

I Sverige pågår omställningen till ”nära vård”, där tanken är att vården i första hand ska utföras i primär och primärkommunal regi. Samtidigt ökar medborgarnas krav på hög tillgänglighet, kontinuitet, snabb bedömning och behandling utifrån ett helhetsperspektiv. För att kunna möta behov av kortare sjukhusvistelser och utvecklingen av nya behandlingsmetoder behövs en avancerad och fördjupad omvårdnadsexpertis.

Vi instämmer helt med Läkarförbundet i att vården måste vara patientsäker både i dag och i morgon. Patienterna måste kunna lita på att de möter personal som utför arbetsuppgifter som de är utbildade för.

Debattörerna hänvisar till OECD:s rapport, men utelämnar flera viktiga fynd från den systematiska översikt som OECD-rapporten refererar till. Tio randomiserade kontrollerade studier, RCT-studier, är inkluderade i rapporten. Majoriteten av dessa studier visar enbart positiva effekter av den avancerade specialistsjuksköterskans arbete och rapporten lyfter också det viktiga samarbetet med läkaren. Detta borde vi tillsammans hålla i tanken, inte minst för patientens bästa. I rapporten står även att välutbildade avancerade specialistsjuksköterskor med minst masterexamen gör adekvata bedömningar av patienternas tillstånd.

Helt riktigt så visar tre RCT-studier i rapporten att den avancerade specialistsjuksköterskans konsultationstid är något längre än läkarens. Detta kan vara en konsekvens av att avancerade specialistsjuksköterskor ger patienterna mer information. De längre konsultationerna är troligen också en orsak till den högre graden av patientnöjdhet, något som över tid leder till ett minskat antal besök.

Preliminära forskningsresultat om vikten av att avancerade specialistsjuksköterskor arbetar inom äldrevården i Sverige visar att fler och längre besök är precis vad de äldre med komplexa omvårdnadsbehov och medicinska behov behöver och att det måste få ta tid. En avancerad specialistsjuksköterska, med sin spetskompetens och med ett holistiskt förhållningssätt, kan där göra skillnad. Detta är något som verksamhetsledningar ser och uppmuntrar.

Avancerade specialistsjuksköterskor bidrar även till en minskning av antalet återinläggningar på sjukhus. Genom att se patientens hela situation kan en avancerad specialistsjuksköterska bidra till bättre vårdkvalitet, kontinuitet, förkortade vårdförlopp och till en tryggare vård som blir mer jämlik och lättillgänglig.

En utbildning till avancerad specialistsjuksköterska ger specialistsjuksköterskor möjlighet att fortsätta utvecklas i sin profession, vara förebilder och handleda kollegor i den patientnära vården. Det kommer såväl patienterna som hela vårdteamet till godo.

Oili Dahl, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

Följ debatten:

1. ”Att sjuksköterskor arbetar som läkare är inte lösningen”

2. ”Avancerade specialistsjuksköterskor är inga läkare”

3. ”Väsentlig skillnad i medicinsk kompetens”

Kommentera

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

-

2023-05-01

Det finns gott om människor med faktisk medicinsk kunskap som idag inte används i den utsträckning det går. Anställ fler läkarstudenter i den senare delen av utbildningen. Anställ fler läkare utbildade i andra länder. Sjuksköterskor är inte och har inte utbildningen för att fungera som ”miniläkare”, att påstå sådant underminerar deras profession då de har specialistkompetens inom ett helt annat område än medicin: omvårdnad. Och vi behöver ha kvar sjuksköterskor i det området, för där råder det en minst lika stor brist. Andra tankar leder till en osäker vård. Ska vi börja ge sjuksköterskeuppgifter till undersköterskor, och undersköterskeuppgifter till vårdbiträden? Vi löser inga problem, i stället sänker vi kvaliteten för hela vårdsystemet.

Underläkare

-

2023-05-01

I min mening är det något lurt med att avancerade specialistsjuksköterskor ska tydligen besitta både medicinsk och omvårdnadsmässig kompetens samtidigt som sjuksköterskeutbildningens kvalitet tycks svikta och inte förbereda nya sjuksköterskor tillräckligt när det ens handlar om bara omvårdnad. Medicin är en ca 12 år lång utbildning av en anledning, genvägar är inte lösningen. Att knacka in både omvårdnad och medicin på bara 6 år förringar båda områden. https://sverigesradio.se/artikel/sjukskoterskestudenter-maste-fa-mer-praktik-annars-riskerar-sverige-eu-boter

Läkarstudent

-
2023-05-01
Jag skulle vilja skriva kort om icke-EU specialistläkare. Sedan 2016 måste läkare utanför EU passera en lång väg, inklusive teoretiska och praktiska proven, för att få svensklegitimation trots att vår hemlands allmänmedicinsexamen godkänts av Socialstyrelsen.
Till exempel, i mitt fall, som psykiatrisk specialist, vilket verkar vara en av specialiteterna med brist på arbetskraft i Sverige, måste jag efter att klara teoretiskt kunskapsprov klara praktiska delen och sedan fortsätta i form av PT (praktiktjänstgöring) och BT för att kunna komma in ST. Den här vägen, från början till slut, kan ta ungefär 2-3 år. Dessutom kostar det mycket både i tid och pengar såklart.
En bra idé kan vara att satsa på att hålla kurser för en specialistläkare inom 0,5-1 år, särskilt inom bristområde, så att läkarna kan slutföra sin nödvändiga utbildning och snabbt börja arbeta och hjälpa arbetskraftsbristen. På det här sättet sparas mycket kostnad och läkarna kan vara färdiga och utbildade inom en kort tid.
Tack för er uppmärksamhet
Vänliga hälsningar
Farid MD

-

2023-04-27

Det är en ganska sliten, men inte desto mindre falsk, klyscha att man som läkare skulle jobba mindre holistiskt än inom andra vårdyrken. Jag och de flesta av mina kollegor arbetar synnerligen holistiskt även inom organspecifika sjukhusspecialiteter. De läkare som saknar helhetsperspektiv är enligt min erfarenhet oftast juniora, eller så är det en fråga om personlighet. Jag förväntar mig ett holistiskt perspektiv både hos läkare, sjuksköterskor och paramedicinare, även om varje person ju har sitt yrkesspecifika fokus.

Anders Nilsson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev