Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Även multisjuka är välkomna till Carema

Publicerad: 26 september 2007, 05:11

Ett argument som har framförts är att vi privata vårdgivare skulle välja bort gamla och multisjuka. Men så fungerar inte Carema, skriver Lasse Källström.


Caremas vårdcentral i Rågsved har hamnat i fokus i debatten om Vårdval Stockholm och ersättningen till primärvården i Stockholm. Bland annat har uträkningar från Stockholms läns landsting figurerat i media som visar på radikala minskningar av Rågsved vårdcentrals intäkter i det nya systemet.

Vi har inte tagit del av dessa uträkningar, men våra egna uträkningar visar helt andra siffror och antagandet från landstinget bygger på att vi inte skulle anpassa arbetssättet efter de nya förutsättningarna.

Självklart kommer vi att vara aktiva i det nya ersättningssystemet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra vårdcentraler att erbjuda god vård och hög tillgänglighet.

Som privat utförare av offentlig vård ser vi åtskilliga fördelar med Vårdval Stockholm. Sam­tidigt förändras förutsättningarna för att driva vård i mer utsatta områden. Säkert kommer vi över tid att ha konstruktiva synpunkter på hur man kan utveckla systemet.

Vårdval Stockholm stämmer till stor del överens med Caremas värderingar, vi är för valfrihet inom vården och vill att läkare ska vara valda och inte tilldelade.

Ett fritt val är självklart för oss. Det skapar förtroende och kontinuitet i vården, både för patienten och läkaren. De flesta patienter vill helst träffa en läkare när de kommer. Därför är det bra att läkarbesöken premieras i det nya ersättnings­systemet.

För oss med välbemannade vårdcentraler är det en sporre att bli ännu bättre på att tillgodose behovet av läkarbesök.

Ett argument som förts fram mot premieringen av läkarbesök är att vi som privata utförare skulle välja bort de gamla multi­sjuka och andra tidskrävande patienter och i stället satsa på snabba enkla besök av relativt friska personer. Så fungerar inte Carema.

Vi har i stället utvecklat särskilda rutiner för att ta bättre hand om krävande patienter genom utökat samarbete med hemsjukvården och med läkarinsatser i särskilda boenden. Detta har vi bland annat gjort i Rågsved. I Farsta har vi infört utökade öppettider, klockan 7-19, vilket är bra för den som jobbar och ändå vill hinna med att gå med sin gamla mamma eller pappa till läkare eller vara med när läkaren gör hembesök. Det vill vi införa på fler platser.

Vi tror att en god tillgänglighet till sjukvården gynnar alla – både de relativt friska med mindre åkommor och de resurssvaga med mer komplicerad sjukdomsproblematik. Med tillgänglighet menar vi bland annat att alla - även de svaga och multisjuka - ska känna sig välkomna hos oss.
Det ska gå att nå oss på telefon för att boka tid eller för att få råd. Vi ska ha öppet när patienterna vill komma, vilket innebär att vi har kvällsöppet på flera håll.

Vårdval Stockholm är ett bra första steg. Vi antar utmaningen med förändrade förutsättningar för våra verksamheter och kommer att värna om att svagare grupper i utsatta områden fortsatt ska få en god sjukvård.

Lasse Källström

Lasse Källström
är vd för Carema primärvård.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News