Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Avlasta sjuksköterskor men inte från att sköta läkemedlen”

Publicerad: 2 december 2016, 06:00

Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne, och Birgitta Nordvall (KD), gruppledare i Västerbottens läns landsting.

Foto: Jens Christian/Thomas Nordwall

Vi delar åsikten att sjuk­sköterskor behöver avlastning, men då från annat än kårens kärnuppgifter, skriver två kristdemokrater.

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Personalförsörjningen inom svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en kris, vilket är en av förklaringarna till att alltmer intensiva diskussioner nu förs om hur vårdens arbetsuppgifter kan fördelas effektivare mellan olika personalkategorier. Oavsett orsak så är det en välkommen diskussion. Att vårdutbildad personal tvingas ägna onödig tid åt kringsysslor, administration och uppgifter man är överkvalificerad för, är knappast till gagn för någon.

Men omfördelningarna får aldrig gå så långt att kvaliteten blir lidande. Ändå är det i det diket vi menar att Socialstyrelsen har hamnat när den vill tillåta generell delegering av iordningställande och administrering av läkemedel till undersköterskor eller annan icke-legitimerad personal.

Förslaget har av förklarliga skäl väckt starka reaktioner, men från politiskt håll har det hittills varit ganska tyst. Vi vill därför, både som politiker och som sjuk­sköterskor, markera vår oro över riskerna och vädja om att förslaget ska avstyras. I stället bör Social­styrelsen återkomma med regleringar om specifika situationer och beredningsformer då delegering kan bli aktuellt.

Att föra över ansvaret på personal som bara har gått några timmars kurs är knappast rimligt.

Framför allt är detta viktigt av patientsäkerhetsskäl. I dag sköts läkemedelshanteringen av sjuksköterskor som via sin hög­skole­utbild­ning har fått både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet. Att föra över detta ansvar på personal som bara har gått några timmars kurs i ämnet är knappast rimligt, speciellt inte när vi vet att läkemedel är den näst vanligaste orsaken till patientskador i vården.

Ett av Socialstyrelsens argument är att delegationer i dag ges till icke-legitimerad personal utanför sjukhusen, varför samma sak borde kunna gälla också på sjukhusen. Det är knappast ett argument i sig. Ur patientsäkerhetssynpunkt borde snarare slutsatsen vara att strama upp bland delegeringar inom avancerad vård även utanför sjukhusen. De potenta läkemedlen är dessutom vanligare inom sjukhusvården.

Vi delar åsikten att sjuk­sköterskor behöver avlastning, men då från annat än kårens kärnuppgifter. I stället för att förbättra situationen för landets sjuksköterskor riskerar förslaget att urholka yrkesrollen, och därmed ytter­ligare försvåra för landstingen att rekrytera kvalificerad och motiverad personal. Den vägen har inte svensk sjukvård råd att vandra.

BIRGITTA SÖDERTUN OCH BIRGITTA NORDVALL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev