Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag26.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Avskaffa kravet att sjukintyg ska vara utfärdat av läkare”

Publicerad: 20 Januari 2017, 09:15

Göran Stillberg och Jan Ulfberg, leg läkare Örebro.

Det borde räcka med att Försäkringskassans tjänsteman fattar beslut efter ansökan av patienten och vid behov tar in journalanteckningar inför beslut, skriver två läkare i en debattartikel.


Vårt land har aldrig haft så många läkare som nu! Trots det är det stora vakanser framför allt inom primärvården. Patienterna har svårt att erhålla tid, och många klagar på att ”de aldrig får träffa samma läkare”.

Distriktsläkare slutar och en del arbetar som så kallad ”stafett­läkare” eller ”hyrläkare”. Man arbetar då på en vårdcentral en tid och sedan åker man vidare till nästa. Det är säkert ett fenomen som har många orsaker, men en viktig orsak till stafettläkarsituationen tror vi är att doktorerna på en vårdcentral upplever arbetet med sjukintygen som betungande och meningslösa.

Sjukskrivningsprocessen har blivit alltför komplicerad och de människor som söker vård och upplever sig inte kunna arbeta är väldigt många.

Oavsett hur mycket tid och energi som läggs ned på författande av sjukintygen så är det ju Försäkringskassan som ”bestämmer i alla fall” om sjukpenning ska utgå. Ofta begär Försäkrings­kassan kompletteringar och förtydliganden av intygen, vilket skapar ett inte obetydligt mer­arbete för intygsutfärdande doktor. Vi erfar att erfarna vårdcentrals­läkare måste lägga upp till 50 procent av sin veckoarbetstid på patienter kopplat till sjukskrivningar. Den tiden tar tid av övriga vårdbehövande!

Sjukskrivningsprocessen har blivit alltför komplicerad och de människor som söker vård och upplever sig inte kunna arbeta är väldigt många. Att bedöma detta är inte lätt och orsakerna är inte alltid rent medicinska, utan sanno­likt multifaktoriella. Att försöka vända på utvecklingen genom att försöka få fram bättre underlag via läkaren och bromsa kostnadsutvecklingen på detta sätt är en utopi. Det kränker både patient, läkare och försäkrings­kasse­tjänste­man, som inte får fatta beslut annat än på intygets innehåll.

Vi föreslår: Avskaffa kravet på sjukintyg utfärdat av läkare. Det borde räcka med att Försäkringskassans tjänsteman fattar beslut efter ansökan av patienten och vid behov tar in journalanteckningar inför beslut. Patienten söker alltså själv sjukpenning på grund av sjukdom. Detta förfaringssätt skulle bespara alla parter, patient, läkare och Försäkringskassan onödig byråkrati på grund av meningslöst och frustrerande dubbelarbete.

GÖRAN STILLBERG, JAN ULFBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev