Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Avskaffa kravet på heltäckande mössa vid kirurgi!”

Publicerad: 27 september 2018, 05:00

Sårinfektioner förhindras bättre på andra sätt än genom krav på heltäckande huvudbonad anser Magnus Fovaeus, docent och överläkare, verksamhets­område urologi, Sahlgrenska universitets­sjukhuset i Göteborg.

Foto: Thinkstock (stora bilden)

Det är dags att skrota alla krav på heltäckande huvudbonad vid kirurgi. Helt nya studier visar att den inte gör någon nytta, skriver sjukhusöverläkaren Magnus Fovaeus.


Det är dags att skrota alla krav på heltäckande huvudbonad vid kirurgi. Helt nya studier visar att de inte gör någon nytta. De amerikanska kirurg­specialist- och sjuksköterskeorganisationerna har nyligen enats om att tillgänglig vetenskaplig dokumentation inte visar någon koppling mellan typen av huvudbonad, eller omfattningen av hårtäckning, och postoperativa komplikationer.

I somras upptäckte jag att man hade skärpt hygienrutinerna på en av operationsavdelningarna jag brukar operera på. Alla i salen, även narkospersonal, förväntades ha heltäckande mössa. Jag blev förvånad och nyfiken på det vetenskapliga beslutsunderlaget.

Till protokollet vill jag bestämt tillägga att jag är emot sårinfektioner. Jag tycker att man bör försöka förhindra dem.

Före 2017 fanns ingenting av dignitet publicerat. I Sverige har det skrivits ett antal magisteruppsatser utgångna från vårdhögskolor. Då har man dock inte undersökt nyttan av heltäckande huvudbonad, utan i föresatsen accepterat nyttan som ett axiom och enbart studerat följsamheten till rutiner. (En fullständig referenslista kan erhållas från författaren).

Till slut dök en studie upp publicerad i tidskriften Neurosurgery online i maj 2017. Kirurger verksamma vid University of Buffalo jämförde incidensen av ­sårinfektioner vid rena operationer 13 månader före och 13 månader efter att den traditionella mössan förbjöds i operationssalen. Över 15 000 patienter inkluderades. Förbudet ledde till att andelen sårinfektioner ökade minimalt från 0,77 procent till 0,84 procent, vilket naturligtvis inte var någon statistiskt signifikant skillnad.

2017 presenterades också en studie vid the Annual clinical congress of the american college of surgeons, där man i ett center i Wisconsin gjort en observationsstudie med 1 543 patienter, där kirurgen bar traditionell mössa i 61 procent och heltäckande huvudbonad i 39 procent av fallen. Efter att ha justerat data för typ av ingrepp såg man ingen signifikant skillnad i frekvens av sårinfektioner mellan de två grupperna.

Vid samma ACS-möte i San Diego 2017 presenterades en studie där man mätte mängden mikrober som kontaminerade en simulerad kirurgisk yta när deltagarna bar olika huvudbonader. Egendomligt nog visade studien högre grad av kontamination när heltäckande huvudbonad bars. Dessa var också mer permeabla, det vill säga släppte igenom mer vätska, än både mössor av tyg och av engångsmaterial.

Vid 2018 års möte för Association of academic surgery/Society of university surgeons i Jacksonville presenterade en grupp från Thomas Jefferson university i Philadelphia ett material med fler än 3 000 patienter som opererades före och efter ett förbud mot traditionell op-mössa. Frekvensen av sårinfektioner var inte signifikant skilda mellan grupperna.

Slutligen finns en nyligen publicerad studie i majnumret av Journal of the american college of surgeons, där två universitetssjukhus i Rochester ålades av myndigheter att enbart använda heltäckande huvudbonad vid kirurgi. En före/efter observationsstudie med 6 500 patienter kunde inte visa några signifikanta skillnader för sårinfektioner, andra komplikationer, vårdtid eller mortalitet mellan dessa tidsperioder.

I tillägg till ovanstående har alldeles nyligen, nu i augusti 2018, ett uttalande publicerats från ett möte som representanter för American college of surgeons hade tillsammans med American organisation of registrered nurses samt en rad andra organisationer: ”Det saknas bevis för att tidigare krav på heltäckande huvudbonad gör nytta.” ”För närvarande visar tillgänglig vetenskaplig dokumentation inte någon koppling mellan typen av huvudbonad eller omfattningen av hårtäckning och postoperativa komplikationer.”

Vi riskerar minskad tillit till organisationen och det kan leda till att fullt rimliga regler heller inte följs

Postoperativa infektioner har varit den största utmaningen som förhindrat kirurgins utveckling genom historien, och infektionsbekämpningsåtgärder förtjänar fortfarande ett seriöst erkännande. Samtidigt kan man inte peka på historien om Ignaz Semmelweis och svårigheten han hade att sprida ut­övandet av handtvätt på 1800-talet som skäl att införa heltäckande huvudbonad. I stället är ju den verkliga lektionen i den berättelsen att han hade evidens som backade upp hans tes, vilken ignorerades till en början. De studier som nu genomförts borde ju rimligen ha gjorts innan man ändrade några riktlinjer för hygienrutiner, och då ingen evidens finns skulle ingen förändring ha gjorts. Ansträngningar för att förändra skulle ha riktats mot något mer lönsamt och vår tro på evidensbaserade system skulle ha stärkts ytterligare i processen.

Varför lägger jag då ner en massa jobb på att visa att rutinerna är fel? Heltäckande hjälm är visserligen obekväm, varm och svettig, men lite kan man väl offra för patienternas skull? Man vet ju aldrig?

Min viktigaste invändning mot att vi inför meningslösa rutiner och regler är att lagar och föreskrifter utan rimlig anledning inte kommer att följas. Jämför med om vi skulle ha 50 kilometer i timmen som hastighetsbegränsning på motorvägen. Vi riskerar minskad tillit till organisationen och det kan leda till att fullt rimliga regler heller inte följs. Allmän anarki utbryter och vår civilisation går under.

MAGNUS FOVAEUS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev