onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens Medicin Debatt: ”Både äldre och yngre patienter har nytta av fast läkare”

Ett system med fasta läkare leder inte till att multisjuka äldre trängs undan av förkylda 25-åringar, skriver Marina Tuutma, Magnus Isacson och Sofia Rydgren Stale i en replik.

Publicerad: 2 mars 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marina Tuutma, Svenska distriktsläkarföreningen, Magnus Isacson, Svensk förening för allmänmedicin, och Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet.

Foto: Anders Wiklund/TT, Erik Simander/Bildbyrån, Stina Stjernkvist/TT


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Krys chefläkare Joakim Röstlund anser inte att alla patienter behöver en fast läkare. Inte heller tror han att Socialstyrelsens rekommendationer om 1100 patienter per läkare kommer att lösa primärvårdens problem. Han anser att det är viktigare att patienterna fördelas rätt utifrån vårdbehov och att främst multisjuka och äldre har behov av en fast läkare.

Joakim Röstlunds debattinlägg saknar inte viktiga poänger. Vi delar hans uppfattning om vård ska ges efter behov och att primärvårdens brist på läkare gör att de svårast sjuka inte alltid får den vård de behöver. Men vi ser inte att vår strävan efter att alla ska ha en fast läkare med ett begränsat antal patienter på något sätt skulle försvåra denna problematik – tvärtom. Låt oss försöka förklara varför.

Läs mer: ”Behöver verkligen alla en egen läkare?”

För det första finns det mycket stark vetenskaplig evidens för att kontinuitet kopplad till en fast läkare minskar dödlighet och sjukhusinläggningar, ökar patient- och personalnöjdhet samt är hälso- och samhällsekonomiskt effektiv. Hela hälso- och sjukvården bör organiseras baserat på evidens och fakta men tyvärr har styrande politiker ignorerat att kontinuitet är evidensbaserad till skillnad från tillgänglighet för vad som helst, när som helst, till vem som helst. Denna ignorans har starkt bidragit till primärvårdens problem.

För det andra finns det inte heller några fakta som stöder påståendet om att ett system där alla patienter har en fast läkare skulle leda till att multisjuka äldre trängdes undan av förkylda 25-åringar. På välfungerande vårdcentraler, där alla listade invånare också är listade på en fast, namngiven läkare med ett rimligt antal patienter, styr personalen vilka som får läkartiderna. Och den styrningen görs utifrån patienternas faktiska behov.

För det tredje leder frånvaron av ett listningstak till en för hög arbetsbelastning, vilket är den främsta orsaken till att många läkare flyr primärvården. Många specialister i allmänmedicin arbetar i dag deltid eller som hyrläkare inom primärvården på grund av en ohållbar arbetsmiljö, eller på andra arbetsplatser eftersom arbetet på många vård- och hälsocentraler är för tungt. Vi utbildar fler specialister i allmänmedicin än någonsin, men många lämnar primärvården så fort de gjort klart sin specialiseringstjänstgöring. Detta på grund av att de saknar förutsättningar att utföra sitt jobb och finnas för sina patienter på det sätt som patienterna behöver.

Att erbjuda listningsföreträde till selekterade grupper kan låta rättvist och tilltalande men är i realiteten svårt. Det är ett vanligt missförstånd att relationskontinuitet endast är till nytta vid etablerad kronisk sjukdom. Utredning av nya symtom och tidig upptäckt av allvarlig sjukdom är exempel på situationer som underlättas betydligt om läkare och patient träffats tidigare. Ofta vet man inte förrän efteråt vem som skulle ha haft nytta av en fast läkare, så både äldre och yngre patienter har därför nytta av kontinuitet. Det finns exempelvis studier som visar att yngre patienter med fast läkare söker mindre akutvård – något som torde vara väl så viktigt ur ett vårdkostnadsperspektiv.

Det är intressant att en representant för Kry, som i sin marknadsföring tidigare uppmuntrat förkylda människor att söka sjukvård, nu bekymrar sig för en eventuell överkonsumtion av vård. Det tycker vi är positivt. Vi tycker inte att skattemedel ska läggas på onödiga läkarbesök, vare sig de är fysiska eller digitala. Det om något tar resurser från vård av patienterna med de största vårdbehoven.

Marina Tuutma, ordförande, Svenska distriktsläkarföreningen

Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin

Sofia Rydgren Stale, ordförande, Läkarförbundet

Följ debatten:

1. ”Behöver verkligen alla en egen läkare?”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens Medicin Debatt

debatt@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev