Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bakom det rosa finns en nattsvart verklighet”

Publicerad: 17 oktober 2014, 14:26

Elisabet Lidbrink och Elizabeth Bergsten Nordström

Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån och Bosse Johansson

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att upprätta ett nationellt register över spridd bröstcancer, skriver Elisabet Lidbrink och Elizabeth Bergsten Nordström.


Det är oktober, bröstcancermånaden, och vi bäddas in i ett rosa skimmer av uppmärksamhet för bröstcancer. Samtidigt får 1 500 kvinnor om året besked om att deras cancer har spridit sig, att hoppet om bot är förbi. Det är de här kvinnorna vi borde engagera oss i. Vi är nämligen inte i närheten av att kunna säga att vi gör vad vi kan.

Det är självklart bra att människor engagerar sig i den sjukdom som varje år drabbar över 8 000 kvinnor, och att det samlas in mer pengar till forskning. Det är forskningen vi har att tacka för att en bröstcancerdiagnos inte längre med nödvändighet betyder slutet, här i Sverige har vi rentav bland de bästa överlevnadstalen i världen. En viktig faktor bakom framgångarna i kampen mot bröstcancer är det systematiska kvalitetsarbetet. Varenda diagnos, tumörtyp och behandlingsinsats, effekter och biverkningar, dokumenteras i det rikstäckande bröstcancerregistret. På så sätt bildas ett digert underlag av strukturerad kunskap om vad som fungerar och vad som inte gör det.

Men en avgörande insikt tycks ha kommit bort på vägen: Ingen dör av bröstcancer så länge cancern bara sitter i bröstet. Bröstcancer blir dödlig först när den sprider sig och bildar dottertumörer, metastaser, i vitala organ.

Tack vare effektivare behandling och bättre läkemedel kan allt fler leva länge med spridd sjukdom, men eftersom vi inte dokumenterar dessa kvinnor systematiskt i ett eget register vet vi inte med säkerhet hur många som får återfall, vilka läkemedel de får eller vilka behandlingar som fungerar bäst.

Vi sätter nu vårt hopp till att nytillträdde sjukvårdsministern Gabriel Wikström snarast ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att upprätta ett nationellt register över spridd bröstcancer.

Ett sådant register är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa att varje kvinna i Sverige med spridd bröstcancer kan erbjudas bästa möjliga vård och behandling – en rättighet som står inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.

Det lysande undantaget är Landstinget i Uppsala län som sedan 2009 för register över alla återfall i bröstcancer. Vår förhoppning nu är att de besluts­fattare som nu fått folkets uppdrag att ansvara för sjukvården alla gör sitt yttersta för att se till att motsvarande register etableras i varje landsting och region, att resurser avsätts för att göra det ordentligt och att dessa register sedan kopplas samman till ett nationellt register.

Men vi måste ha klart för oss att det här inte är någonting som några frivilliga doktorer eller sjuksköterskor kan ordna på fikaraster och fritid. Dåliga register är nämligen snarare av ondo än av godo. Här krävs öronmärkta resurser för att kunna avdela kvalificerad personal som kan administrera arbetet på kliniker landet över, rapportera vidare till Sveriges sex regionala cancercentra som i sin tur får ansvar för att kvalitetssäkrade data kan samlas i ett nationellt register – först när ett sådant är på plats kan vi spåra och åtgärda eventuella systemfel och regionala orättvisor.

Vi har alla allt att vinna: Inte nog med att vi skulle axla vårt moraliska ansvar gentemot de svårast sjuka kvinnorna, mycket talar för att vi också skulle nå internationell ryktbarhet som de första som går till botten med det som ibland kallas ”elefanten i det rosa rummet” – spridd bröstcancer.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström gjorde nyligen på Twitter klart att jämlik cancervård ligger högt upp på regeringens agenda och i en intervju i SvD sade han sig vilja förbättra säkerheten för cancerpatienter. Om han menar allvar med det ska han – utan dröjsmål – ge Socialstyrelsen i uppdrag att upprätta ett nationellt register så att jämlik cancervård av högsta kvalitet också kommer de hårdast drabbade kvinnorna till del.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev