Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Barnfrågor står inte högt på dagordningen

Publicerad: 25 Juni 2008, 04:00

Både politiker och verksamheter måste jobba aktivt med barnkonventionen, skriver Malin Petersson.


Barnombudsmannen har lämnat ut en enkät till alla landsting för att se hur landstingen arbetar med FN:s barnkonvention och hur man använder sig av barnkonsekvensanalyser inför olika beslut. Det är svårt att utifrån enkätsvar få en samlad bild. Resultaten kan naturligtvis påverkas av hur den som svarat på enkäten har tolkat frågorna och hur den som ska analysera svaren tolkar dessa.

I Dagens Medicin nr 23/08 framgår det att verksamheten är bättre på att ha fokus på barnen än politikerna. Artikeln använder Kalmar län och Östergötland som de goda exemplen där man konsekvent använder sig av barnkonsekvensanalyser före beslut. Tyvärr så är detta inte sant, i alla fall inte i Kalmar län och i alla fall inte än.

För att möta upp olika behov har vi inrättat ett kompetensnätverk för barns och ungas hälsa i Kalmar län. I detta nätverk finns olika typer av sjukvårdspersonal representerade, allt för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Nätverket har utarbetat indikatorer för att vi ska kunna följa utvecklingen av barns och ungas hälsa.

Nätverket var också tänkt att verka som en remissinstans för barn- och ungdomsfrågor, skapa bättre metoder, utveckla verktyg och kompetenshöjande utbildningar samt följa utvecklingen av implementering av barnkonventionen i landstinget. Tyvärr har det ännu inte hunnits att verkställa alla strategier och mål som är uppsatta.

En barnperspektivsamordnare har utsetts för att skapa förutsättningar för att landstingets verksamheter ska leva upp till intentionerna i FN:s barnkonvention. För att detta arbete ska bli så effektivt som möjligt så behöver vi skapa verkningsfulla strategier. Dessa strategier ska omfatta alla som arbetar inom sjukvården, inte enbart personal som har barn som patienter. Vi kommer att bli duktiga på detta, men vi har inte nått målet. Just nu är inte barnfrågorna högt upp på dagordningen.
Besluten är tagna i landstingsfullmäktige, men tyvärr så finns det glapp i olika processer. För att nå de mål som vi ställer upp för en god framtida hälsa i vårt län måste alla vara delaktiga i detta arbete.
Det handlar om både politikernas och verksamhetsföreträdares medvetenhet och fokusering på dessa frågor. Det handlar om att både vi i politiken och verksamheterna använder kompetensnätverket som en resurs och att vi genomför barnkonsekvensanalyser vid beslut och vid förändringar i verksamheten. Det är endast när vi tillsammans går mot samma mål som vi kan göra en förändring – en vård där barnens behov och förutsättningar sätts i centrum.

Så, vem är bäst för barnen – verksamheten eller politikerna? Det viktiga är inte att kora en vinnare här. Det viktiga är att både verksamheten och politikerna sätter fokus på barnen och aktivt jobbar med FN:s barnkonvention. Då blir barnen vinnarna. Det är det viktiga!

Malin Petersson

Malin Petersson (m)
är landstingsråd i Kalmar län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev