Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Barnläkare tar ställning för ett tobaksfritt Sverige"

Publicerad: 23 mars 2015, 06:00

Jonas F Ludvigsson, ordförande i Barnläkar­föreningen, Anna-Karin Edstedt-Bonamy, vetenskaplig sekreterare i Barnläkar­föreningen, och Ronny Wickström, vetenskaplig sekreterare i Svensk neuropediatrisk förening, samtliga barnläkare.

Vi strävar efter ett rökfritt Sverige 2025, skriver tre representanter för Barnläkarföreningen.


Svenska barnläkarföreningen tar i dag offentligt ställning mot snus­användning under graviditet och mot rökning. Vi ställer oss därmed bakom såväl Svenska läkare­sällskapet som Sveriges läkarförbund i vår strävan efter ett rökfritt Sverige 2025 – ”Tobacco Endgame”.

Snusanvändning under graviditet medför ökade risker för dålig fostertillväxt och andningsstörning hos det nyfödda barnet men också en alltför tidig förlossning, vissa missbildningar och till och med dödföddhet.

Att snus skulle ge lägre risker för graviditetskomplikationer än rökning (med undantag för en något lägre risk för dålig fostertillväxt) har inte kunnat beläggas. Snus är till exempel kopplat till en ökad risk för preeklampsi (graviditetstoxikos) hos den gravida kvinnan. Vi vill därför betona att alla gravida bör avstå från snus.

Socialstyrelsens beräkningar har visat att 12 000 svenskar dör på grund av rökning varje år. Världshälsoorganisationen, WHO, eftersträvar därför en lång­siktig minskning av rökning, en målsättning som delas av Sverige (”Tobakskonventionen”). Det finns ett starkt folkligt stöd för att begränsa rökningen i samhället och i flera andra länder har man redan tagit beslut om ett rökfritt samhälle, till exempel Skottland 2034 och Finland 2040. Vi i Svenska barnläkarföreningen ställer oss nu bakom ”Tobacco Endgame” tillsammans med bland annat Läkare­sällskapet och Läkarförbundet men även enskilda läkarföreningar som Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, och Sjukhusläkarna.

Rökning leder till ökad sjuklighet, vårdbehov och för tidig död. Upprepade studier visar också negativa effekter hos barn av passiv rökning. Därför är det angeläget att svenska barnläkare tar ställning emot tobak.

Dela artikeln: