Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bästa cancersjukvården för patienterna”

Publicerad: 13 juli 2015, 07:28


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Företrädare för Radiumhemmets forskningsfonder skriver på Dagens Medicins debattsida att de är kritiska till Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att förorda en omorganisation av delar av cancersjukvården i länet.

Patienter med cancersjukdom behöver den bästa tänkbara vård och omsorg. Dessutom behöver forskning bedrivas för att göra vården ännu bättre för framtidens patienter. I Stockholms läns landsting bygger vi ut hälso- och sjukvården med upprustning av samtliga akutsjukhus och utbyggnad av vården närmare patienten för att skapa en utveckling där vården utformas som ett nätverk anpassat efter patientens behov. Detta går i linje med den beslutade regionala cancerplanen och den nationella cancerstrategin. Syftet är ett helhetsperspektiv och en tydlighet för patienter och aktuella vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, som beställer vården, har beslutat förorda en omorganisation av den icke-kirurgiska onkologiska vården med övriga vårdinsatser där en tät samverkan är tänkt att ske mellan kliniken på Karolinska universitetssjukhuset inklusive en enhet på Danderyds sjukhus, en klinik på Södersjukhuset och en ny klinik på Capio S:t Görans sjukhus.

Tanken med en sådan organisation är att göra den patientnära forskningen mer integrerad i vårdens dagliga verksamhet på de akutsjukhus som varje dag tar hand om en stor del av de patienter som lever med cancersjukdom.

Även om kliniskt kopplad och patientnära forskning kommer att bedrivas på andra sjukhus har Karolinska institutet huvudansvar för cancerforskningen i regionen. Ägaren, landstingsstyrelsen, bereder nu Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Genom en utsänd remiss kommer både berörda akutsjukhus och Karolinska institutet lämna sina synpunkter på hur de föreslagna förändringarna ska genomföras.

Relaterat material

”Splittringen av Stockholms cancervård hotar patienterna”

HENRIK ALMKVIST

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev