Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bättre kunskap om organisationen stärker delaktighet”

Publicerad: 5 oktober 2017, 05:00

Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård och Louise Andersson, huvud­sekreterare, Samordnad utveckling för god och nära vård.

Foto: Sören Andersson

Regeringens utredare vill bjuda in yngre eller studerande i vårdens olika professioner till en dialog kring den pågående omställningen av svensk sjukvård.


Under rubriken ”Framtidens läkare behöver större insikt i vårdens organisation” lyfter Alexander Tejera och Hampus Holmer det mycket oroande faktum att de – och kollegor på andra vård­utbildningar – under sina utbildningar inte ges verktyg att vare sig förstå eller åtgärda de omfattande utmaningar som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför. Något som i sin tur gör dem dåligt rustade att kunna kanalisera engagemang och driv till ett effektivt påverkansarbete, både inom vården och i den offentliga debatten.

Vår utredning, Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), har regeringens uppdrag att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primär­vården. I vårt första delbetänkande (SOU2017:53) presenterade vi en målbild för en god och nära vård, och en färdplan för att nå dit. En färdplan som involverar såväl stat som regioner, landsting och kommuner, men också – minst lika viktigt – medborgare, patienter, brukare och vårdens medarbetare.

Vi välkomnar varmt de yngre professionsföreträdarnas engagemang i denna viktiga fråga.

Utredningens bedömning är att det är viktigt med en förstärkt kunskap om sjukvårdens organisation och styrning bland vårdens medarbetare för att åstadkomma den delaktighet vi eftersträvar i utformningen och genomförandet av framtidens vård. Det handlar förstås inte om behov av kunskap på detaljnivå, men en över­gripande förståelse för det sammanhang man verkar i är viktigt. Det är en arbetsmiljöfråga att kunna vara med och påverka, och förståelse och känsla av sammanhang är avgörande faktorer för att åstadkomma en sådan delaktighet.

I vårt arbete med att stödja hälso- och sjukvårdens olika aktörer med den pågående omställningen av svensk hälso- och sjukvård är de unga och kommande medarbetarna i vården en prioriterad grupp. Det är de som måste vara förändringsbärare i omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.

Vi välkomnar därför varmt de yngre professionsföreträdarnas engagemang i denna viktiga fråga, och även vad gäller exempelvis tvärprofessionellt samarbete under utbildningarna, se debatt­artikel i Dagens Medicin nr 35/17.

Vi vill också bjuda in till en utvecklad dialog kring dessa och andra relevanta frågor med olika företrädare för de yngre eller studerande i vårdens olika professioner. Detta gör vi konkret genom två huvudsakliga initiativ:

1. Vi kommer att (genom de tolv organisationerna i vår referensgrupp för professionerna) bjuda in vårdens kommande medarbetare till en workshop i denna fråga.

2. Om ni som företrädare för vårdens yngre/kommande medarbetare har ett forum där ni vill diskutera dessa eller andra frågor kopplat till hur vi ska bygga framtidens hälso- och sjukvård – bjud in oss! Vi får många olika inbjudningar, men prioriterar de från yngre/kommande med­arbetare. Mer info och kontaktuppgifter finns på utredningens hemsida: www.sou.gov.se/godochnaravard.

Relaterat material

”Framtidens läkare behöver större insikt i sjukvårdens organisation”

ANNA NERGÅRDH OCH LOUISE ANDERSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev