fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bättre redovisning av covid-19-data är nödvändigt”

Publicerad: 9 juli 2020, 11:00

All information gällande covid-19 av nationellt, regionalt och kommunalt intresse bör samlas på Folkhälsomyndighetens hemsida, skriver Hans Rutberg och Michael Soop.


Under veckan 22 till 28 juni registrerades 7900 nya covid-19-fall i Sverige. Det framgår inte av Folkhälsomyndighetens, FHM, hemsida hur många fall som konstaterats i de olika regionerna, inte heller hur många som testats varje dag. Antalet bekräftade fall i Sverige kan då visserligen jämföras med antalet i andra länder, men inte användas för att informera medborgarna när det gäller pandemiutvecklingen. Eftersom utvecklingen går olika fort i olika regioner måste antalet testade personer och andelen med positivt test per region/kommun också redovisas dagligen.

Testdata ligger till grund för smittspårning och även för isolering av konstaterade fall. En bättre presentation av testdata brådskar, eftersom smittspridningen är mycket hög. Sverige har nu fler konstaterade fall per miljon invånare än hårt drabbade länder som Italien, Spanien och England, trots att vi inte testat i samma omfattning.

På FHM:s hemsida redovisas inte antalet nyintagna covid-19-patienter på sjukhus varje dag. Den uppgiften visar hur spridd sjukdomen är och om spridningen förändras. Den grupp som behöver sjukhusvård utgör toppen på isberget och EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, har betonat vikten av att följa antalet nyintaga på sjukhus. Det blev tydligt hur viktigt detta är när världshälsoorganisationen WHO i förra veckan pekade ut Sverige som ett av de elva europeiska länder där coronaviruset har börjat spridas markant.

Information om hur många inläggningar som sker på de olika sjukhusen i regionerna finns på regionernas hemsidor. Dessa data sammanställs i dag av olika aktörer, till exempel Dagens Nyheter, men inte av våra berörda myndigheter. För att ge medborgarna en mer heltäckande bild av antalet sjukhusvårdade covid-19-patienter borde FHM samverka med regionerna, så att även den informationen kan läggas ut på FHM:s hemsida.

All information gällande covid-19 av nationellt, regionalt och kommunalt intresse bör samlas på FHM:s hemsida. Daglig uppdatering bör ske av antalet nya verifierade fall, antalet testade personer, andelen positiva tester, antalet inlagda på och utskrivna från sjukhus och intensivvårdsavdelningar samt antalet döda. Data bör presenteras per region, sjukhus och dag med möjlighet att se hur det sett ut en viss dag under perioden.

Tekniken för detta finns. Goda exempel på hur data kan presenteras finns i Norge och i delstaten New York i USA. I arbetet med den debattartikel som publicerades den 14 maj på Svenska Dagbladet Brännpunkt, där vi jämförde utfallen i Sverige respektive i Norge, sökte vi information på FHM:s hemsida och på den norska motsvarigheten Folkehelseinstituttets hemsida. Det är en påtaglig skillnad mellan dessa två när det gäller presentationen av data. Den norska dataredovisningen är tydligare, mer informativ och betydligt mer lättillgänglig.

Hur ser det då ut i Norge? De nyckeltal som redovisas av Folkehelseinstituttet är antalet testade personer, antalet bekräftade sjukdomsfall, antalet inlagda patienter på sjukhus och på intensivvårdsavdelning samt antalet dödsfall. I Norge sker dagligen en uppdatering på både nationell, regional och lokal nivå när det gäller antalet inlagda patienter genom ett samarbete mellan Helsedirektoratet (motsvarigheten till Socialstyrelsen) och Folkehelseinstituttet.

Delstaten New York med 19 miljoner innevånare, varav 9 miljoner bor i staden New York, är ett av de värst drabbade områdena i USA. I början av mars konstaterades de första fallen, smittspridningen blev mycket omfattande och sjukvården överbelastades. Närmare 25 000 personer har avlidit. För att komma tillrätta med smittspridningen utökades testkapaciteten snabbt, ett stort antal smittspårare utbildades och en speciell hemsida byggdes, där man kan följa testningen per region. Alla relevanta covid-19-data presenteras på ett pedagogiskt sätt.

En av punkterna i regeringens coronastrategi är att dämpa medborgarnas oro genom att ge löpande information kring vilka åtgärder som görs och varför. Mer fullständig och lättbegriplig information skulle kunna minska oron hos de medborgare som vill följa utvecklingen av pandemin närmare och därmed kanske också öka tilliten till berörda myndigheter.

Hans Rutberg, tidigare chefläkare i Region Östergötland, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet

Michael Soop, docent i anestesi- och intensivvård, tidigare medicinalråd vid Socialstyrelsen

HANS RUTBERG, MICHAEL SOOP

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev