Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bättre tillgänglighet när reumatologi går in i vårdvalet”

Publicerad: 25 november 2019, 06:00

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd. Alla i Region Stockholm.

Foto: Yanan Li, Anna Molander

För patienter med livslånga sjukdomar är det särskilt viktigt att vården präglas av valfrihet och kontinuitet, skriver företrädare för L, M och KD i Region Stockholm.


Som patient ska du kunna veta att du får den vård du behöver, vara trygg i vårdmötet med professionella utövare som kan sin sak. Du ska vara fri att välja var du söker vård. För patienter med livslånga sjukdomar är det särskilt viktigt att vården präglas av valfrihet och kontinuitet, där vårdpersonalen inte bara har hög professionalitet och medicinsk kompetens – utan också känner dig och kan din sjukdomshistoria.

Region Stockholms sjukvård präglas av en tillgänglighet som är bland landets bästa och en hög grad av valfrihet. Ibland och inte minst från kritiker till vänster låter det som att lagen om valfrihet (LOV) och i förlängningen avtal om vårdval finns till för sin egen skull – men sanningen är att detta är en effektiv form för att stärka patienternas egenmakt genom att fritt kunna välja vårdgivare. I Region Stockholm har många vårdval inneburit att långa vårdköer har arbetats bort till gagn för patienterna. Samtidigt stärks vårdutbudet och idéer från privata såväl som ideella aktörer har kunnat tas tillvara för att utveckla sjukvården till det bättre. Det har också gett vårdpersonalen fler potentiella arbetsgivare.

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och identifiera områden där vården behöver utvecklas och skulle kunna förbättras. Det gäller självklart också vilka vårdval vi har och hur de utformas. Inget är hugget i sten i dagens konstruktioner. Vi vill alltid se om vi kan organisera vården bättre, till exempel genom att sammanföra flera delar av vårdutbudet inom samma vårdval, kanske slå ihop vissa vårdval, och se över ersättningssystem och nivåer. I det arbetet behöver vi säkra vårdgivarnas deltagande i forskning och utbildning, vilka jämte sjukvårdsproduktion är hälso- och sjukvårdens kärnuppdrag. Detta vill vi göra i dialog med patienter och professioner.

Reumatologin är ett område som övergripande fungerar relativt väl idag, men utbudet av vårdgivare är begränsat och många patienter är hänvisade till två av våra akutsjukhus trots att vägen dit kan vara lång och att många inte behöver akutsjukhusets specifika resurser. Vi arbetar med alla vårdområden inklusive reumatologi i det som kallas för framtidsplanen för hälso- och sjukvården, och det innebär bland annat att patienter ska tas emot enligt principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå, och gärna i den nära vården med primärvården som nav kring patienten.

Den blågröna majoritetens förslag om införande av ett vårdval för reumatologi röstades igenom i förra veckan – men det handlar inte om samma slags vårdval som tidigare.

Målet med en ny organisation för öppenvården i reumatologin är att skapa ett bredare utbud där patienter inte ska behöva spendera tid på våra sjukhus, utan att man istället kan besöka en mottagning närmare hemmet, jobbet eller vid barnens skola. Digitaliseringens möjligheter att förbättra patientens insyn och inflytande ska tillvaratas.

I ett helhetstänk ingår givetvis en tät samverkan med primärvården – där husläkarna med sina team av kompetenser på vårdcentralen kommer få en allt starkare nyckelroll. Den fasta husläkare man själv har valt är ju också extra viktig för personer med långvarig eller livslång sjukdom.

Vårt beslut om en ny vårdform för reumatologin är bara början. Nu vidtar ett gediget utredningsarbete för att se till utformningen, vilka diagnoser, vårddiscipliner och grenar som kan tänkas behöva ingå. Kring formerna är vi pragmatiska – men målet är tydligt: En ännu bättre, minst lika tillgänglig, och framför allt närmare vård med större kontinuitet. En vård där du som patient har information om din vård, makt att påverka, och frihet att välja.

ANNA STARBRINK, TOBIAS NÄSSÉN, ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev