Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bättre vård och forskning för alla – målet för cancerplanen och ”Comprehensive Cancer Care”

Publicerad: 14 juli 2015, 06:50


Ämnen i artikeln:

Personcentrerad vård

Vi vill härmed klarlägga och korrigera en del uppgifter i debattartikeln av Ulf Lagerström, Bertil Hamberger och Cecilia Schelin Seidegård.

Ett av målen för den regionala cancerplanen är att skapa en samlad cancervård utifrån patientens perspektiv och behov. Det är också är en av uppgifterna för landets regionala cancercentrum och även beskrivas som Comprehensive Cancer Care. Företrädare för Radiumhemmets forskningsfonder talar ofta om Comprehensive Cancer Centers, CCC, som en modell för framtiden, men där talar man om personcentrerad vård i termer av tumörens molekylära särart. Utveckling av sådan kunskap och nya läkemedel är en självklar del av cancervården, men forskning behövs också för att få kunskap på andra områden: hur vi bäst förebygger cancer, hur vi ökar möjligheterna till tidig diagnostik och bot, hur vi bäst tar hand om patienter och närstående, samt hur vi bäst rehabiliterar patienterna till ett bättre liv. Dessutom ska patientcentrerad vård bygga på delaktighet, förbättrad tillgänglighet och jämlik vård.

Enligt landstingets regionala cancerplan ska alla patienter erbjudas en väl sammanhållen väg genom cancervården med tydligt ansvar för aktuella vårdgivare. Beslutet att bygga ut cancervården från en till tre onkologiska kliniker är helt i linje med målen i cancerplanen och syftar till att förbättra tillgänglighet och forskningsmöjligheter i alla delar av vården, där samma krav ställs på alla vårdgivare. Dessutom ger det en möjlighet för vårdens personal att arbeta i en miljö där man trivs och stannar, i dag ser vi en oroande personalflykt från den onkologiska verksamheten.

Beslutet har beretts i hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp och tagits i total politisk enighet i både hälso-och sjukvårdsnämnden och landstingsfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet kan ses genom de problem man ser i dag, där de olika delarna av vården inte hänger ihop. Visst fungerar delar av vården bra, det går som på räls. Men plötsligt blir man stående, ungefär som vid ett trafikljus som fastnat på rött. Väntan på grönt kan upplevas som obegripligt lång, eftersom man ser andra passera förbi. Det kan gälla väntan på diagnos, väntan på behandling, väntan på ett återbesök, väntan på en undersökning och väntan på svar på undersökningen. Vården hänger inte ihop och är inte heller jämlik.

Karolinska universitetssjukhuset kommer även i fortsättningen att stå i centrum för cancervården i Stockholm. Mindre vanliga cancerformer samlas där, medan för tre stora tumörgrupper kommer vården även att finnas på de stora akutsjukhusen. Karolinska institutet kommer att vara navet för all cancerforskning, även den som bedrivs utanför Radiumhemmet.

Beslutet är också helt i linje med den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp (”Varje Dag Räknas”), målen för den nationella cancerstrategin, och den inriktning på nätverkssjukvård som utgör grunden i framtidens hälso- och sjukvård.

Relaterat material

”Splittringen av Stockholms cancervård hotar patienterna”

Ämnen i artikeln:

Personcentrerad vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev