Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Begränsa läkarnas förskrivningsrätt

Publicerad: 9 April 2008, 06:05

Det är inte rimligt att läkarlegitimationen ger obegränsad rätt till alla läkemedel, skriver Anders Åkesson.


Vården är en av de sektorer som växer snabbast utifrån ett forskningsperspektiv. Forskning som kommer såväl det offentliga som det privata Skåne tillgodo. Att vården har blivit en kreativ tummelplats för en allt mer specialiserad forskning gör också att vi utvecklar en allt vassare och subspecialiserad vård. Men det väcker samtidigt en del nya och kniviga frågeställningar.

Vården har organisatoriskt anpassat sig till denna förändring på ett hyggligt sätt. Samtidigt har de medicinska fakulteterna format sitt arbete efter en allt mer subspecialiserad och forskningstät vård.

Även läkemedelsindustrin har ställt om sin verksamhet för att på bästa sätt stödja detta. Att industrin på ett så aktivt sätt lyckats med detta är inte märkligt – för industrin handlar det om att tillse att de har tillräckligt med kliniska prövningar och att en stark subspecialisering ger bättre förutsättningar för detta.

Det som däremot inte följt med denna utveckling är den fria förskrivningsrätten för läkare. Fortfarande har läkare rätt att skriva ut recept på vilket läkemedel som helst. Det finns tyvärr läkare som ser en totalt fri förskrivningsrätt som helt nödvändig för att vara läkare. Men för dem samt för ett stort antal politiker är det dags att revidera sin uppfattning. Den fria förskrivningsrätten måste begränsas för vårdkvalitetens, ekonomins, patienters och läkares skull.

Som läkare har man i dag tillgång till två stora ”checkhäften”. Pengar som man inte har något som helst kostnadsansvar för. Det är dels sjukskrivningsrätten, som tidigare ibland använts utan att man först värderat hur stort värdet av ”frisknärvaron” är. Detta sätt att använda sjukskrivningsrätten har nu förändrats. Orsaken är enkel. En lång sjukskrivning är inte alltid svaret på hur man fortast blir frisk.

Men när det gäller läke­medel ser vi inte samma mönster. Kostnaderna ökar fortfarande dramatiskt för läkemedel i lan­det. Dessutom vet vi att dyra nya medel hela tiden knackar på dörren. För att klara dessa kostnader och sam­tidigt se till att vi får en optimal förskrivning som ur patienthänseende ger bäst vårdkvalitet krävs en förändring av den fria förskrivningsrätten.

För mig är det inte rimligt att en läkarlegitimation ger obegränsad rätt till alla läkemedel. Om inte en förändring sker riskerar vi i praktiken att begränsa den fortsatta utvecklingen av vården. En vård som lyckas balansera behoven av en stark primärvård, men också en vass specialistvård. Utvecklingen på läke­medels­sidan är sedan länge så snabb och så specialiserad att vi framöver inte kan begära att alla läkare ska kunna hålla sig à jour med alla nya läkemedel och forskning inom alla områden.

Min uppmaning till alla som vill värna vårdens kostnader och kvalitet är att kräva begränsad förskrivningsrätt för läkare samtidigt som man tittar vidare på om det finns andra professioner inom vården som kan få en rätt att förskriva fler läkemedel, exempelvis barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

Anders Åkesson

Anders Åkesson
är regionråd (mp) i Region Skåne.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev