Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Begränsad förskrivning sänker inte notan

Publicerad: 23 April 2008, 11:13

Mikael Hoffmann svarar Anders Åkesson om förskrivningsrätt.


Våra möjligheter att behandla med läkemedel ökar. Samtidigt ökar kostnaderna för läkemedel. Detta tar Anders Åkesson, regionråd i Skåne (mp), i Dagens Medicin nr 15/08 till intäkt för att kräva begränsad förskrivningsrätt för läkare samtidigt som han vill utreda utökad förskrivningsrätt för specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Hur dessa åtgärder skulle leda till en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedels­användning är dock svårt att se, särskilt när merparten av vårdens utmaningar handlar om läkemedel som ordineras på avdelningar och mottagningar och inte förskrivs på recept.

För att förskriva läkemedel behöver man kunna utreda, diagnostisera, behandla och följa upp en behandling. Det är därför det är läkare som förskriver nästan alla läkemedel. Inte för att de är de enda som kan läkemedel utan för att de är de enda som hos flertalet patienter kan ta ansvaret för patientens samlade utredning och behandling, inklusive alla läkemedel patienten tar.

Det finns redan tre myndigheter – Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden – som på skilda sätt kan begränsa möjligheten att förskriva läkemedel inom och utom förmånen för enskilda läkare och grupper av läkare. Men detta sker sällan därför att det är ändamålsenligt för patienterna och vården att ha ett öppet system som bygger på den legitimerade läkarens ansvar att enbart ge den vård hon/han är kompetent att ge vare sig det rör sig om läkemedel, kirurgi, sjukintyg eller vårdintyg vid psykotiska tillstånd.

Som tidigare läkemedelschef i Östergötland känner jag inte igen den beskrivning av läkares situation och beteende som Anders Åkesson ger.

Sant är att i Östergötland finns inte lika många privata utförare som i Skåne, men det är ju en helt annan diskussion än den om förskrivningsrätten. Det som av en del uppfattas som besvärliga läkare ser jag som en garant för att ekonomiska styrmedel, framtvingade av kostnads­utvecklingen för läkemedel, inte leder till dålig kvalitet i omhändertagande och behandling av patienter utan att nya behandlingar får ta den plats de bör även om de kostar mycket för vård och samhälle.

I stället för att kräva begränsningar i förskrivningsrätt för läkare och utvidgad förskrivningsrätt för andra yrkesgrupper i vården så skulle jag i Anders Åkessons ställe fråga mig om Region Skåne gjort tillräckligt mycket för att få till stånd en dialog med läkare, utvecklat verktyg för kvalitetsarbete och utöver detta skickat tydliga signaler inom den egna organisationen att det är rätt och riktigt att avsätta tid till kvalitetsarbete med läkemedel, inte bara att träffa patienter.

Mikael Hoffman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev