Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Behåll det etablerade begreppet mar”

Vi vill se krav på en strategisk resurs med ledningsansvar för rehabilitering på huvudmannanivå i varje kommun, skriver Ida Kåhlin och Cecilia Winberg. (1 kommentar)

Publicerad: 15 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna.

Foto: Pontus Wikholm, Ulf Huett


Ämnen i artikeln:

Sveriges arbetsterapeuterIda KåhlinFysioterapeuternaCecilia WinbergÄldreomsorgToppnyheter Kommunal Hälsa

Professionsförbunden Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna lämnar i dag våra remissvar på utredningen En äldreomsorgslag. Vi vill se krav på en strategisk resurs med ledningsansvar för rehabilitering på huvudmannanivå i varje kommun. Det förslag som i dag ligger på bordet räcker inte för att nå en jämlik rehabilitering av god kvalitet och ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv i kommunernas arbete för äldre personer. 

För att förbättra tillgängligheten och öka kvalitet och jämlikhet tillsatte den förra regeringen en utredning som har gjort en mycket gedigen beskrivning av äldreomsorgens förutsättningar, brister och utmaningar. Vi delar den bilden till fullo. Särskilt positivt är att utredningen lyfter behovet av att stärka det hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande perspektivet. Tyvärr ser vi dock att utredningen inte lämnar förslag som ger förutsättningar för de förändringar som krävs för att vi ska nå en jämlik rehabilitering av god kvalitet och hälsofrämjande och förebyggande perspektiv för äldre. 

Läs mer: Kommuner kritiska till förslag om ny äldreomsorgslag 

I dag finns en medicinskt ansvarig för rehabilitering, mar, i vissa kommuner men i långt ifrån alla. Inom deras ansvarsområde ligger bland annat att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, samt att driva utveckling och förbättring av rehabiliteringsområdet. Utredningen har dock valt att, istället för att föreslå en reglering om en mar i varje kommun, föreslå att det ska införas en kvalitetsansvarig för rehabilitering, kar.  

Även om rehabiliteringsarbetet med detta förslag kan komma att stärkas i de kommuner som i dag saknar mar, finns en risk för degradering av rehabiliteringsfrågorna, då utredningen föreslår att kar ska placeras på vårdgivarnivå. Kar framstår därmed mer som en stödfunktion till verksamhetschefen än som en strategisk resurs med ledningsansvar. Vi ser stora risker med att låta respektive verksamhetschef att avgöra i vilken utsträckning det behövs en kar. Det kan också bli svårt för en underordnad kar att upprätthålla en granskande roll. En granskande funktion behöver ligga i en stabsfunktion hos huvudmannen. 

Vi anser att det krävs en dedikerad ledningsfunktion för rehabilitering på huvudmannanivå som har förutsättningar att strategiskt och långsiktigt utveckla och förbättra tillgång till och kvalitet på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt och åtgärder. Denna funktion bör placeras på samma nivå som den medicinskt ledningsansvarige i kommunen. Det skulle markant underlätta den kommunala samverkan med rehaborganisationerna i regionerna och rehabiliteringsfrågorna skulle på ett mer strategiskt sätt få plats inom organisationen. Vi anser att mar bör kvarstå som begrepp. Allt fler kommuner har de senaste åren valt att anställa en mar, och pandemin har ytterligare bidragit till att kommunerna förstått vad just marar kan åstadkomma. 

Utredningen anger också att professionerna sjuksköterska eller läkare skulle vara lämpliga för rollen som Medicinskt ledningsansvarig, utifrån deras utbildning. Det är vår fasta övertygelse att denna tjänst mycket väl kan innehas av annan legitimerad personal. Vid tillsättning ska den samlade kompetensen hos personen beaktas, inte minst kompetens avseende sjukvårdens organisation och ledarskap samt djupgående kunskap om regional och kommunal primärvård. Denna kompetens kan fler legitimationsyrken än sjuksköterskor och läkare besitta. 

Genomgripande förändringar krävs för att nå målet om att äldreomsorgen ska genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, samt ökad tillgång till en jämlik rehabilitering av god kvalitet. Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna anser att följande åtgärder är centrala för att nå dit:

Inrätta krav på en reglerad funktion med ansvar för rehabilitering på huvudmannanivå i varje kommun.

Behåll det etablerade begreppet mar för denna funktion.

Ändra kravprofil för funktionen medicinskt ledningsansvarig så att det är kompetens och erfarenhet och inte profession som är styrande.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-11-17

Något som hade gjort skillnad på riktigt vore om de ansvariga för rehabilteringsinsatserna - Arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna fick lov att utföra rehabiliterande insatser utan att bli trakasserade utav övriga medarbetare i kommunala verksamheter! 

För idag kan arbetsterapeuten ej driva rehabilitering på grund av andra medarbetares olika egenintressen vilket hindrar rätten till aktivitet för patienterna. 

Det finns inga riktlinjer för hur många gånger delegerad vårdpersonal får lov att strunta i att följa insatserna för att det ska kunna leda till repressalier, vilket vårdpersonalen väl känner till och därför medvetet kan låta bli att utföra insatser de tycker mindre om. Rehabiliteringsinsatserna är inget lagkrav heller för den delen eftersom omvårdnadspersonal arbetar utifrån annan lag (Sol), vilket ger dem rätten per automatik att bestämma insatser för patienterna utan att ta hänsyn till arbetsterapeutens professionella bedömning. 

Sedan kan verksamheter även verka oetiskt mot patienterna utan konsekvenser då det inte finns möjligheter för en verksamhet att bli anmäld till Lex-Sara, men bara förrän de själva beslutar om att göra detta på eget initiativ i såna fall!

Pat Pogo

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev