Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Behovet av en nystart av Läkemedelsboken är stort”

Vi föreslår att allt material i den befintliga Läkemedelsboken granskas, uppdateras, kvalitetssäkras och överförs till en ny it-lösning, skriver Läkemedelsverkets generaldirektör och styrelseordförande.

Publicerad: 15 september 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Björn Eriksson, generaldirektör, Nils Gunnar Billinger, styrelseordförande, båda Läkemedelsverket.

Foto: Jeanette Hägglund (Björn Eriksson)


Ämnen i artikeln:

LäkemedelsverketLäkemedel

Aktuell information om sjukdomar och läkemedelsbehandlingar är ett viktigt och relevant underlag för hälso- och sjukvårdens patientkontakter. Här kan en ny uppdaterad Läkemedelsbok göra skillnad. I dag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna genomföras i myndighetens regi.

Läkemedelsverket har tidigare förvaltat och uppdaterat Läkemedelsboken. Men på grund av bristande ekonomiska resurser beslutade Läkemedelsverkets styrelse 2018 att sluta uppdatera Läkemedelsboken. Det var ett nödvändigt beslut utifrån de förutsättningar vi då hade. I december 2020 fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda hur Läkemedelsboken skulle kunna drivas vidare. Utredningen är nu färdig och överlämnas till regeringen i dag, den 15 september. 

Läs mer: Allmänläkare protesterar mot indragning av digital bok 

I utredningen konstaterar vi att producentoberoende information är Läkemedelsverkets uppdrag och ansvar. Det är ett uppdrag vi verkar för på flera sätt, och Läkemedelsboken är en viktig del i att nå hälso- och sjukvården. Behovet av och intresset för en nystart av Läkemedelsboken är stort. Under 2020 hade den nuvarande, inte helt uppdaterade versionen av Läkemedelsboken 2,6 miljoner besök. 

Nu föreslår vi att allt material i den befintliga Läkemedelsboken granskas, uppdateras, kvalitetssäkras och överförs till en ny it-lösning som ger Läkemedelsboken ett helt nytt format. Utöver Läkemedelsverkets redaktion ska en extern referensgrupp formas som bidrar med aktuell klinisk expertkompetens och med kunskap om vilka kunskapsbehov som finns, så att boken kontinuerligt hålls uppdaterad och relevant för användarna.  

Vi vill att Läkemedelsboken ska fortsätta vara ett relevant och användbart kunskapsstöd, en källa där hälso- och sjukvården snabbt och enkelt kan få fram aktuell information om läkemedelsterapier i en svensk, klinisk kontext. Ytterligare en målsättning är att Läkemedelsboken även fortsättningsvis ska vara ett redskap som läkemedelskommittéerna kan använda i sitt lagstadgade arbete vad gäller producentobunden information om läkemedel från en icke reklamfinansierad källa. Detta samarbete bör ytterligare fördjupas och är ett samarbete som vi på Läkemedelsverket vill utveckla med andra nationella kunskapsstöd. För att det här ska bli verklighet krävs det ytterligare finansiering. 

Sveriges sjuk- och hälsovård och patientorganisationer är i behov av relevant och producentobunden information. Vi på Läkemedelsverket ser det som en av våra uppgifter och är beredda att ta det ansvaret, bland annat genom att ansvara för Läkemedelsboken.

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket                            

Nils Gunnar Billinger, styrelseordförande, Läkemedelsverket

 

Fakta: Läkemedelsboken

Läkemedelsboken är en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter. 

Läkemedelsboken vänder sig till flera breda målgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier och informationen syftar till att stödja en god och jämlik läkemedelsanvändning. Den används även som introduktion till svensk behandlingskontext samt av patienter med särskilt intresse.

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelsverketLäkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev