Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Behövs inte läkare i ambulanssjukvården?

Publicerad: 19 september 2007, 04:30

Chefläkare Poul Kongstad skriver ett öppet brev till Vårdförbundet.


Prehospital akutsjukvård har ansvar för akuta patienter i alla åldrar och med alla typer av diagnoser. År 2005 införde Region Skåne specialist­sjuksköterskor i sina 50 akut­ambulanser och ett heltäckande system där ambulanssjuksköterskorna dygnet runt kan få råd, dela ansvar med och få läkarmedverkan på plats hos patienten, av fyra mobila prehospitala akutteam.

Kamber-skånes ledning anser att ambulanssjuksköterskan/ambulansteamet har en nyckelroll i det framtida vårdsamhället inte bara för klassiska blåljusuppdrag utan också för medicinska bedömningar, rådgivning och behandlingar utanför sjukhus. Prehospital akutsjukvård bör betraktas som ett självständigt kompetensområde där alla yrkeskategorierna, inklusive läkarna, behövs för att klara de krav som ställs av en åldrande och alltmer vårdkrävande befolkning.

Vissa av ambulanssjuksköterskorna har dock ifrågasatt behovet av operativ läkarmedverkan inom ambulanssjukvården. Kamber-Skånes ledning bedömer emellertid att prehospital akutsjukvård behöver läkarmedverkan inom flera områden som rör ansvar, kompetens, transparens och vårdkedjor mot sjukhus och primärvård. Våren 2007 genomfördes dialogmöten, med möjlighet för hela vår personal (cirka 250 sjuk­sköterskor, 250 ambulanssjukvårdare, 80 läkare) att diskutera ambulanssjukvårdens framtida engagemang inom närsjukvården.

Då framkom missnöje hos vissa sjuk­sköterskor som ifrågasätter rutinen att man som sjuksköterska ska behöva konsultera läkare i vissa kliniska situationer. Under året har också en extern utvärdering av de prehospitala akut­teamen gjorts. Även här framkommer samma typ av kritik från ambulanssjuksköterskorna. Man menar att läkarmedverkan hindrar ambulanssjuksköterskans möjligheter till att utöva och utveckla sin yrkesroll.

Under sommaren lämnades en skrivelse från 78 ambulanssjuksköterskor där det bland annat framkommer missnöje med att prehospitala läkare införts i Skåne. Eftersom Vårdförbundets företrädare engagerat sig på lokal nivå och uppmärksammat skrivelsen på central nivå, finner ledningen för Kamber-Skåne det viktigt att ställa ovanstående fråga till Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal.

Kamber-Skånes syn har under hela 2000-talet varit att prehospital akutsjukvård är en fullvärdig och specialiserad aktör inom sjukvården med krav på sig att kunna ta alla typer av beslut dygnet runt inom egen organisation. Kamber-Skånes ledning har jämfört med hur verksamheterna inom obstetrik och anestesiologi växte fram under 1900-talet, från verksamheter med i princip endast sjuksköterskor till självständiga specialiteter där både läkare, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier samverkar kring bästa möjliga sjukvård, utveckling och forskning.

Det vore tacksamt om Vårdförbundet kunde uttala sig principiellt på central nivå eftersom frågeställningen är av betydelse för stora delar av akutsjukvården.

Poul Kongstad

Poul Kongstad
 är chefläkare inom Kamber, Region Skånes ambulans-, katastrof- och beredskapsverksamhet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News