Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bemanning, återhämtning och ökad status är lösningen”

Publicerad: 12 oktober 2016, 05:00

Foto: Arne Forsell/Bildbyrån

En attraktiv arbetsmiljö med en tydlig markering av primärvårdens status skulle räcka för att lösa bristen på allmänläkare i Sverige, skriver distriktsläkaren Åke Åkesson.


Ämnen i artikeln:

Göran Stiernstedt

Effektiv vård, Göran Stiernstedts eminenta utredning, avslutas med ett kapitel om Primärvårdens historia. Det är detta kapitel som är sorgligt. Enkelt sammanfattat har det på regeringsnivå gång på gång under de senaste 60 åren slagits fast att primärvården ska vara basen i vår hälso- och sjukvård. Ord som Helhetssyn, Primärt ansvar, Närhet, Tillgänglighet, Kontinuitet, Trygghet, Kvalitet, Säkerhet och Samverkan – som före­kommer både i dagens sjukvårdsdebatt och i samband med mera lokala värdegrundsdiskussioner – finns på nationell nivå redan 1976. Kort sagt: Att primär­vården skulle vara basen i vår hälso- och sjukvård ville vi redan då. Och har fortsatt att vilja. Landstingen har haft ansvaret.

Fyra viktiga frågor måste besvaras av politiker och beslutsfattare på olika nivåer:

■ Varför har inget landsting löst problemet med bristen på specialister i allmänmedicin?
■ Varför har inte landstingen ställts till svars för detta misslyckande?
■ Vad talar för att det ska bli annorlunda denna gång, nu efter Stiernstedts utredning?
■ Varför förekommer det inte en kontinuerlig offentlig debatt om ovanstående?

Vilket landsting blir först? Det är ju så enkelt.

I utredningens historiekapitel ser man hur landstingen gång på gång organiserar om och inrättar distriktsläkartjänster – som inte blir tillsatta. Man ser handlingsförlamat på medan en hyrläkarmarknad etableras och tillåter den att växa i stället för att lägga pengar på arbetsmiljösatsningar för ”egna” läkare. De enda försök till lösningar som anas är en önskan om någon form av totalitär åtgärd – ”förbjud hyrläkarföretag”. Den enkla lösningen, att skapa arbetsförhållanden som gör det minst lika attraktivt att vara läkare i primärvården som på sjukhusen verkar fortfarande aldrig ha föresvävat något landsting.

Stat/regering/socialstyrelse har under alla dessa år låtit landstingen fortsätta att misslyckas med sin uppgift. Gång på gång. Varken piska eller morot har använts i tillräcklig omfattning. Och inget har hänt. Trots att mer än vart hundrade barn som fötts i Sverige utbildats till läkare de senaste 30 åren fortsätter man att tro att utökad läkarutbildning är lösningen.

Ändå är det så enkelt. En attraktiv arbetsmiljö med en tydlig markering av primärvårdens status räcker. Vilket landsting blir först med tillräckligt bra arbetsmiljö för att äntligen komma vidare mot en via primärvården patientcentrerad vård? Receptet:

1 Tillräcklig bemanning. Under en lång rad av år har målet, som oftast inte nåtts, varit en distrikts­läkare på 1 500 listade. Med alla nya ansvars­områden som flyttats till primärvården och framför allt med behovet av gott omhändertagande av sköra äldre är denna siffra passé. En specialist i allmänmedicin för 1 000 listade ger bra förutsättningar för ett gott arbete.

2 Tid för återhämtning. Läkare i primärvården arbetar i huvudsak genom direkt patient­kontakt. Detta är viktigt, roligt men också krävande. Många specialister i allmänmedicin arbetar deltid för att orka. Arbetsgivaren bör ta konsekvenserna av detta och införa fyradagarsvecka för läkare i primär­vården. Törs man inte gå hela vägen (rädd för läkar­över­skott?) kan man börja med en patientfri FoU-dag per vecka.

3 Statusmarkering. En lönenivå som markerar betydelsen för hela sjukvården av att vår primär­vård fungerar. Alla specialistläkare, hela sjuk­vården och framför allt patienterna blir vinnare!

Många, väldigt många unga läkare vill jobba i primärvården. När de möts av ovanstående villkor blir valet lätt. Även äldre allmänmedicinare skulle gärna dröja sig kvar på en arbetsplats med sådana arbetsförhållanden och kunna arbeta längre, dels med patienter, dels som mentorer och stöd.

Så, vilket landsting blir först? Det är ju så enkelt. Läkarbemanning i primärvården följer samma lagar som allt annat i en marknadsekonomi i en demokrati. Skyll inte på bristen eller viljan. Ta ansvar!

ÅKE ÅKESSON

Ämnen i artikeln:

Göran Stiernstedt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev