Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Beslut om privatläkare förhalas

Publicerad: 20 juni 2007, 04:41

Genomsnittsåldern bland privatpraktikerna är hög och pensionsavgångarna stora. Om inte alliansregeringen uppfyller sitt vallöfte om ersättningsetableringar kommer privatläkarna att försvinna helt inom några få år, skriver Lars Bohman.


I regeringspartiernas gemensamma valplattform utlovades rätt till ersättningsetableringar för de privatpraktiker som stängs.

Detta av flera skäl: Patienterna får möjlighet till fortsatt vård på samma mottagning (kontinuitet). Investeringar i privatmottagningar skulle underlättas: En läkare med något år till pension investerar inte miljonbelopp i en ny laser som han inte kan sälja när han slutar. Slutligen ville man bevara åtminstone några privata mottagningar. Genomsnittsåldern bland privatpraktikerna är hög och pensionsavgångarna stora. Inom några få år skulle de annars helt försvinna.

Folkpartiet och moderaterna ville ha en betydligt friare etablering men kompromissen med mera återhållsamma kristdemokraterna blev just att man åtminstone kunde gå med på ersättningsetableringar för dem som stängs.

Efter valet har vi tyvärr inte hört så mycket om detta. Det ryktas inför varje halvårsskifte att nu är det nog något på gång. Senast kunde vi läsa i Dagens Medicin, se nr 14/07, att socialdepartementet tillsatt en utredningsgrupp som ska komma med ett förslag – kanske till nästa halvårsskifte. Man hade (liksom i förbigående) buntat ihop ersättningsetableringarna med några helt andra, kontroversiella och rätt snåriga sjukvårdsfrågor.

Redan där borde nog den luttrade låta allt hopp fara. Varför utreda en fråga som man redan gått till val på? Varför bunta ihop den med helt andra frågor som det inte finns någon enighet kring – frågor som man alls inte fått väljarnas mandat för att genomföra? Ska det vara så svårt att få ur sig en enkel lagtext som alla redan är överens om?

Vill man förhala?

Att begrava oönskade frågor i en utredning är en känd taktik. Kristdemokraterna har fått socialdepartementet och sjukvården på sin lott. Kanske är Göran Hägglund mer motvillig än han låtit oss förstå, och tycker att även kompromissen känns för långtgående. Genom de kniviga extrafrågorna kan man inför de närmaste halvårsskiftena med gott samvete hävda att man behöver mer tid för att nå konsensus eller fatta beslut.

Helt vanlig inkompetens ska förstås heller inte underskattas, brukar man framhålla. Det kanske är fullt kaos på departementet: ”allt med alla och inget med någon”. Och allt har gått i stå, hemska tanke!

För annars kunde man ju med ett enkelt ingrepp i (den befintliga) lagen om sjukvårdsersättning infoga en paragraf om överlåtelse – och därmed helt enkelt och hedersamt infria sitt vallöfte. Jag bifogar helt gratis ett lagförslag – fixt och färdigt. Det bör kunna föreläggas lagråd och riksdag efter en rekordkort remissrunda – alla har redan stött och blött, förhandlat, kompromissat och förankrat:

”Läkare som önskar upphöra med en fritt etablerad verksamhet, det vill säga en verksamhet med laglig rätt till läkarvårdsersättning oavsett samverkansavtal med landsting, kan överlåta sin verksamhet (inom landstinget) till kvalificerad kollega, som då även övertar rätten till läkarvårdsersättning för verksamheten. I god tid innan ersättningsberättigad sjukvård i det nya namnet påbörjas ska båda parter var för sig underrätta landstinget ifråga om överlåtelsen.”

I god tid: förslagsvis minst en månad, så att landstinget hinner programmera om utbetalningsdatorn.

Men vad vet jag?

Lars Bohman

Lars Bohman
är privatpraktiker i Stockholm.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev