Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bevare oss för en Stockholmsmodell i hela landet”

Publicerad: 17 mars 2020, 07:33

Tomas Bremell, docent, överläkare reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Foto: Per Lundblad/Mediahuset

Övriga landet ser inte er sjukvård som någon ledstjärna att följa, skriver Tomas Bremell, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, i en replik.

Ämnen i artikeln:

Sahlgrenska universitetssjukhusetRegion StockholmKarolinska institutet

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, pläderar på Dagens Medicins sajt 2 mars 2020 för att utveckla vårdval i hela Sverige. Som boende utanför Stockholm och verksam i sjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset blir man bestört och frågande inför ett sådant utspel. Stockholms sjukvård läser vi om i tidningarna varje dag med ord som NKS, OPS, vårdplatsbrist, varsel, kaos. Bevare oss för en Stockholmsmodell i hela landet!

Region Stockholm har 39 genomförda vårdval och ytterligare ett beslutat i november 2019, nämligen för reumatologi. Vårdval reumatologi beslutades trots omfattande protester från den reumatologiska professionen och Karolinska institutet, men även trots starkt motstånd från Reumatikerförbundet det vill säga patienterna. Starbrink anser att en fördel med vårdval är att det leder till ökad patientmakt. Men här var tydligen inte patientmakten tillräcklig – man körde helt enkelt över patienterna!

Starbrink menar att vårdens medarbetare inte alltid är nöjda med regionerna – men hon sätter inte in sig själv och den borgerliga majoriteten (med hjälp av miljöpartiet!) i detta sammanhang. Kanske har den borgerliga sjukvårdspolitiken bidragit till ett missnöje inom vården? När anställda märker att de högsta politiska företrädarna inte står upp för dem som arbetar inom offentlig verksamhet uppstår givetvis ett stort missnöje.

Samtidigt med kaos på akuten och olika sparpaket ökar kostnaderna för vårdvalsverksamheten. 2017 ökade de med 6,7 procent och 2018 med 6,4 procent medan akutsjukhusens budgetar räknades upp med 1,5 procent årligen vilket inte täcker befolkningsökning och inflation.

Vårdvalen står för vårdproduktion av den enklare vården och drivs av företag med vinstsyfte.

Vilka är då nackdelarna med vårdval?

■ Existerande vård och vårdorganisation slås sönder
■ Samlad organisation av vården försvåras med många olika aktörer med olika incitament
■ Kostnadskontroll avseende vård och läkemedel försvåras
■ Efterlevnad till riktlinjer försämras
■ Vårdvalen dränerar offentlig sjukvård på kompetens utan att själva stå för de kostnader som undervisning/utbildning medfört
■ Vårdvalen bedriver ingen undervisning av blivande läkare, sjuksköterskor med flera
■ ST-utbildning bedrivs inte
■ Snedvriden patientsammansättning på de regionala enheter som bedriver undervisning/utbildning försvårar och försämrar utbildningsmöjligheter i offentlig vård
■ Uppföljning i kvalitetsregister försvåras
■ Fortbildning försvåras
■ Forskning bedrivs inte

Starbrink förstår inte vårdens komplexitet. Vård är inte bara produktion utan också utbildning, undervisning, riktlinjearbete (standardiserade vårdförlopp, nationella programområden och så vidare) och forskning, vilket bidrar till att utveckla såväl vården som vårdens personal. Starbrinks syn är extremt kortsiktig och snävt inriktad på enklare sjukvårdsproduktion! Vem menar hon ska utbilda kommande sjuksköterskor, undersköterskor och läkare? Vem skall föra svensk sjukvård framåt om inte forskning förekommer? Vem skall utbilda kommande specialister?

Till Stockholms borgerliga och miljöpartistiska sjukvårdspolitiker – övriga landet ser inte er sjukvård som någon ledstjärna att följa. Tvärtom utgör era marknadsekonomiska experiment ett varningens tecken på hur sjukvård inte ska bedrivas. Långsiktigt framgångsrik sjukvård bedrivs i nära samarbete mellan patienter, professioner, akademi, tjänstemän och politik. Inte med kortsiktiga och verklighetsfrämmande diktat från politiker som inte förstått sjukvårdens komplexitet och vårdens förutsättningar i ett längre tidsperspektiv. Företräder Starbrink enbart Stockholmsliberaler eller är vårdvalsvurmandet även en nationell linje för Liberalerna?

Den senaste tiden flera liberala debattörer, bland andra Håkan Boström 4 februari 2020 och Karin Pihl 1 november 2019 på Göteborgs-Postens ledarsida) ifrågasatt det omfattande borgerliga stödet till privatiserad vård och omsorg. Man menar att pendeln gått för långt och att det mest inneburit stöd till privata välfärdsaktörer och inte inriktat på vårdens och patienternas bästa.

Hur ser Liberalerna nationellt på denna fråga? Stöder ni vårdval i hela landet à la Starbrink?

TOMAS BREMELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev