Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bilden är djupt oroande”

Publicerad: 25 september 2013, 14:17

Den bild som Kjell Asplund ger av hur ALF-förhandlingarna har förlöpt är djupt oroande, skriver Eva Engström, ordförande i Läkarför­bun­dets utbildnings- och forsknings­delegation.


De statliga ALF-medlen är av stor betydelse för den kliniska forskningen och läkarutbildningen i Sverige. Det är därför mycket oroväckande att förhandlingarna om ett nytt ALF-avtal nu verkar ha havererat fullständigt.

Förutsättningen för en väl fungerande klinisk forskning är en stabil och långsiktig grundfinansiering, och där är ALF-medlen helt centrala. Läkarförbundet har tidigare uppmärksammat behovet av ökad transparens både gällande hur de statliga medlen fördelas till respektive landsting och hur medlen fördelas och används inom varje landsting. Det är inte rimligt att nästan 1,7 miljarder kronor om året fördelas på oklara historiska grunder och att det saknas jämförbar uppföljning av hur medlen använts.

En stark koppling mellan grundutbildning och forskning är nödvändig både för att upprätthålla en hög kvalitet i utbildningen och för att rekrytera nya forskare. Läkarförbundet anser därför att en substantiell andel av ALF-medlen för klinisk forskning bör fördelas till landstingen som ett grundanslag, baserat på antalet helårsstudenter i läkarutbildningen.

En decentraliserad konkurrens möjliggör nödvändiga strategiska satsningar på yngre forskare, samtidigt som projektmedlen kan fördelas i konkurrens och styras till de forskningsprojekt som håller högst kvalitet.

Det pågår en kraftig utbyggnad av läkarutbildningen. Vi på Läkarförbundet har bejakat denna utbyggnad men har varit tydliga med att den inte får ske till priset av försämrad kvalitet.

Resurserna för den kliniska utbildningen måste utökas i samma takt som antalet utbildningsplatser. Örebro, med sin nya läkarutbildning, måste naturligtvis få tillgång till forsknings- och utvecklingsmedel på samma villkor som övriga ­ALF-landsting.

Den bild som Kjell Asplund ger av hur ALF-förhandlingarna har förlöpt är djupt oroande. Vi förutsätter nu att utbildnings­departementet snarast klargör hur det avser att hantera de fortsatta förhandlingarna på ett konstruktivt sätt. Det är djupt olyckligt om processen fördröjs.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev