onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bilden av en cancervård i kris är fel”

Publicerad: 6 mars 2014, 05:30

Förtroendet för en generellt mycket bra vård riskerar att urholkas när enskilda fall lyfts fram i media, skriver, från vänster, Hans Karlsson, Gunilla Gunnarsson och Mats Eriksson, SKL.


En svårt cancersjuk trebarnsmamma beskriver sin kamp för att få vård i tid. En medelålders man bekostar med egna medel sin prostataoperation utomlands, för att han inte orkar vänta. Bilden av svensk cancervård i kris växer fram. Men den bilden är felaktig.

Varje speciellt fall som lyfts fram i medierna är ett fall för mycket. Vi blir alla upprörda över det som skett. Ingen ska behöva kämpa för att få vård i rimlig tid! När mediernas kraftfulla ljus lyser på de enskilda fallen är det svårt att förklara att de allra flesta får den vård de behöver och i tid.

Sverige har en cancervård i absolut internationell toppklass. Och vi avser att göra den ännu bättre! Patienternas egna upplevelser är då till ovärderlig hjälp och vi arbetar ständigt med att utveckla formerna för att kunna ta till vara deras erfarenheter och involvera också närstående i vårdens förbättringsarbete.

Det finns en risk med att beskriva vården utifrån enskilda patientfall där vården på ett eller annat sätt har misslyckats. Allmänhetens och patienternas förtroende för en generellt mycket bra cancervård riskerar att urholkas. Det kan få allvarliga konsekvenser om människor inte litar på svensk cancervård. Motivation och arbetsglädje hos många hängivna och kompetenta medarbetare inom svensk cancersjukvård påverkas också negativt.

Därför är det viktigt att etablerade fakta också speglas, och att vi vågar stå för att vi i Sverige har en cancervård i absolut toppklass.

Vi har bland de bästa överlevnadsresultaten i världen trots – eller ibland tack vare – de kritiserade långa väntetiderna. Väntetiden beror många gånger på behovet av omfattande utredning och bedömning av flera specialister för bästa möjliga behandling, och det syns inte alltid i statistiken. Sådan tid är lättare att bära om man som patient vet vad som sker och när nästa steg ska tas. Oviss väntan är däremot plågsam. Därför inrättar vi runt om i landet fler kontaktsjuksköterskor och individuella vårdplaner för patienterna.

Att cancervårdens resurser och kvalitet varierar över landet är ett av de allra högst prioriterade förbättringsområdena. Landsting och regioner samarbetar därför i sex regionala cancercentrum (RCC) för att skapa en mer jämlik vård såväl regionalt som nationellt. Landsting och regioner arbetar tillsammans med RCC och SKL bland annat för att få bort onödiga väntetider. I det arbetet ingår att förändra hela vårdens syn på vad som är viktigt. Vi behöver styra om många av våra vårdprocesser, arbetssätt och stödsystem. Patientens behov och situation ska i ännu högre grad vara utgångspunkten för vården. Det är svårt och tar tid men börjar ge resultat.

I till exempel Skåne utreds patienter med oklara symtom och misstanke om allvarlig sjukdom snabbt vid ett diagnostiskt centrum, i Västmanland har tiden från specialistbesök till operation av bröstcancer minskat kraftigt. Västra Götaland har framgångsrikt kortat väntetider vid behandling av äggstockscancer, Karolinska i Stockholm har inrättat ett ”snabbspår” för utredning av misstänkt lungcancer, Norrbotten och Västerbotten har minskat väntetiden till start av cytostatikabehandling vid tarmcancer. Många fler exempel finns runt om i landet. Men vi behöver hitta fler metoder för att korta tiden till diagnos i primärvården.

Med start i Värmland och Region Skåne startar dessutom nu en unik studie i arton landsting för vägval om tarmcancerscreening. Målet är att 200 000 svenskar på olika sätt ska delta i studien, som syftar till tidig upptäckt och förebyggande av tarmcancer, och därigenom kraftigt sänkta dödstal i landets tredje största cancerform.

Svensk sjukvård ska bli ännu bättre för den som drabbas av cancersjukdom!

Relaterat material

debattSvar från anhörig som  ”ger bild av vård i kris”

deb”Oviljan att lyssna är det verkliga hotet”

debatt”Märkligt om cancervården, SKL”

debatt”Mottagning för nyupptäckt cancer kan rädda liv”

debatt”Viktig rehabilitering skuffas undan”

debatt”Gör nationella riktlinjer för cancer tvingande”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev