Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Biomedicinska analytiker är en bortglömd del i vårdkedjan”

Vi upplever att övrig vårdpersonal har dålig kunskap om vårt yrke, skriver Anna Jesperson Mora och Lina Karlsson som är biomedicinska analytiker. (3 kommentar)

Publicerad: 21 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Jesperson Mora och Lina Karlsson, båda leg biomedicinska analytiker vid Fysiologkliniken på Danderyds Sjukhus.


Ämnen i artikeln:

Danderyds sjukhus

Den bristande kunskapen om biomedicinska analytikers roll i vården är än i dag ett problem. Trots det komplexa och avancerade arbetet som utförs dagligen är vi en dold del av vårdkedjan. Ett flertal debattartiklar om biomedicinska analytikers arbetssituation har skrivits genom åren. De punkter vi vill framföra är tyvärr inga nyheter utan frågor som vi biomedicinska analytiker kämpat för i flera år.

Bristen på biomedicinska analytiker är ett faktum och den förväntas dessvärre inte minska. Enligt Universitetskanslersämbetet kommer efterfrågan på biomedicinska analytiker att öka med 10 procent fram till år 2035 samtidigt som tillgången på biomedicinska analytiker beräknas minska med 20 procent. 

Läs också: Personalbrist på sjukhuslabb anmäls till Arbetsmiljöverket  

Enligt Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap grundar sig 70 procent av alla fastställda diagnoser på undersökningar och analyser utförda av en biomedicinsk analytiker, vilket i sig är en tydlig indikation på att biomedicinska analytiker har en mycket viktig roll i vårdkedjan. För att nå en balans mellan efterfrågan och tillgång skulle antalet som påbörjar en biomedicinsk analytikerutbildning behöva öka med 82 procent och för att nå sådana siffor behöver yrket bli mer attraktivt. Vi behöver synas och höras mer!

Något som inte gynnar yrkets attraktivitet är att vi är de akademiker, med minst tre års högskoleutbildning, som har lägst livslön enligt Saco. Denna statistik omfattar alla biomedicinska analytiker oberoende av inriktning. Även bristande kunskap om biomedicinska analytikers ansvarsområden och kompetenser tror vi är en bidragande faktor till den låga attraktiviteten hos yrket. 

Många vårdtagare har med stor sannolikhet undersökts av en biomedicinsk analytiker och många läkare remitterar sina patienter till en biomedicinsk analytiker för undersökningar. Biomedicinska analytikers huvudsakliga uppgift är att utföra undersökningar och samla in och analysera data i diagnostiskt syfte. Vi arbetar främst på sjukhus och har ett flöde från både sluten- och öppenvården inom de två huvudinriktningarna klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Ändå upplever vi att allmänheten, men också övrig vårdpersonal, har dålig kunskap om vårt yrke och vi tycker inte alltid att vi får det erkännande som vi förtjänar.

Troligtvis har bristen på kunskap om biomedicinska analytikers kompetens och roll i vårdkedjan lett till att vi ännu inte har en reglerad specialistutbildning såsom sjuksköterskor och fysioterapeuter. Trots det besitter redan många biomedicinska analytiker högspecialiserad kompetens inom olika områden och tar ett stort medicinskt ansvar. 

Detta är ett problem då den interna utbildningen som sker på olika arbetsplatser kan skilja sig åt mellan kliniker och inte vara lika mycket värda nationellt och internationellt. Biomedicinska analytiker får därför inte det självklara erkännande som de faktiskt förtjänar för den höga kompetens som de bidrar med till vården. Dessutom finns en risk att hög kompetens går till spillo om en biomedicinsk analytiker byter till en arbetsplats där dess kompetens inte tillvaratas.

Vi ser att bristande kunskap och information avseende en biomedicinsk analytikers arbetsuppgifter och ansvar inte gynnar vår situation. Allt som går att göra behöver göras för att belysa vikten av vårt arbete. Vi vill öka yrkets attraktivitet så att fler väljer att utbilda sig till biomedicinska analytiker, fler stannar kvar i yrket och ser möjligheten att vidareutbilda sig inom sin profession under bra förutsättningar och villkor. Vi hoppas få se vårt yrke fortsätta utvecklas och att vi ges möjlighet att fortsätta bidra med kunskap och kompetens till sjukvården.  

Anna Jesperson Mora, leg biomedicinsk analytiker, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Lina Karlsson, leg biomedicinsk analytiker, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-04-22

Vad som är tragiskt är att även politikerna verkar ha glömt bort oss trots att pandemin knappt är i sitt slutskede. Vår löneökning förväntas vara sämre än förra året då vi fick en 1-2% ökning. Således fick vi applåder, en bonus och en krigsplacering som tack.

BMA i Skåne

 

2022-04-23

Jag slutade som biomedicinsk analytiker 2018 efter 9 år. Dels för att utvecklingsmöjligheterna var låga och dels för att löneutvecklingen var dålig. Nu kan jag bara svara för det laboratoriet jag jobbade på vid Karolinska, men en erfaren Biomedicinsk analytiker bör få mer ansvar och signera och svara ut analyser självständigt. En läkare som inte alls har vana att analysera ska inte behöva signera och få all kredit och lön. Onödiga resurser dessutom! 

Maria 

 

2022-04-24

Ännu en stor flaskhals för att få in fler studenter och blivande biomedicinsk analytiker är även antalet VFU-platser där flera av landets lärosäten kämpar för att få ihop och matcha studenter med respektive arbetsplats. 

BMA student Linköping

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Danderyds sjukhus

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev