Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Biomedicinska analytiker behöver också en specialistutbildning”

Publicerad: 7 maj 2018, 05:00

Agneta Colliander, ordförande, Institutet för biomedicinsk laboratorie­vetenskap, IBL och Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Foto: Anders Olsson och Ulf Huett

Utan biomedicinska analytiker kan många diagnoser inte ställas. Ändå saknas en nationellt reglerad specialistutbildning för yrkesgruppen, skriver Agneta Colliander och Sineva Ribeiro.


Biomedicinska analytiker gör komplexa analyser av bland annat mikrober, vävnadsprover och blod­prover inom laboratorie­medicin och fysiologiska undersökningar inom klinisk fysiologi, för att identifiera olika sjukdomstillstånd. Biomedicinska analytiker drar slutsatser om ett provsvar är relevant, har rätt kvalitet och tar hänsyn till anamnes och behandling. De kombinerar medicin, teknik och analys i en kompetens som andra naturvetenskapliga yrken saknar.

I dag råder det brist på bio­medicinska analytiker vilket leder till att många patienter får vänta alltför länge på sina provsvar.

Situationen blir inte bättre av att 20 procent av dagens yrkesverksamma biomedicinska analytiker kommer att vara pensionerade inom fem år.(1) Det kommer att orsaka ett stort kompetensgap, inte minst eftersom 40 procent av studenterna inom biomedicinska analytikerprogrammet aldrig avslutar sin utbildning. (2)

Många landsting kan inte leva upp till regeringens krav på jämlik vård i hela Sverige

Utbildningen har också förändrats från att bestå av olika specialinriktningar i grundutbildningen till att bli mer bred. Det innebär att vården förlorar stor kompetens genom pensionsavgångarna. För att hantera kompetensbristen och framtida utmaningar, måste verksamhetsföreträdare och arbets­givare ställa krav på att en nationellt reglerad specialist­utbildning för biomedicinska analytiker införs.

Robotiseringen och utvecklingen av artificiell intelligens kräver också kompetensutveckling. Robotarna och artificiell intelligens klarar mycket, men inte utveckling av nya metoder, teknik eller ett empatiskt möte med patienten. Parallellt med teknikutvecklingen sker en arbetsuppgiftsväxling som innebär att fler biomedicinska analytiker kommer att behöva ta på sig fler avancerade arbetsuppgifter. Förändringarna är stora och kräver djupare kunskap.

I dag tvingas därför arbetsgivarna möta verksamheternas växande behov av kunskap genom att tillhandahålla interna kortare utbildningar inom biomedicinsk laboratorievetenskap. I många landsting sätter ekonomin stopp för kompetensutveckling och därmed också för arbetsgivarens möjlighet att vara en attraktiv, modern arbetsgivare, som erbjuder kompetensutveckling som leder till tydliga karriärvägar och löneutveckling. Därmed kan de inte leva upp till kvalitetskraven och patientsäkerhetsrisker kan uppstå. Effekten blir långa svarstider och vårdköer. På det sättet kan många landsting inte leva upp till regeringens krav på jämlik vård i hela Sverige.

De interna utbildningarna är anpassade efter den egna arbetsplatsen och ger liten möjlighet att möta det nationella behovet av kompetens. Utbildningen erkänns sällan som en specialisering av andra arbetsgivare och karriär­utvecklingen blir begränsad. Yrkesutövarna behöver i stället få en trygghet genom en nationell yrkestitel som specialist för att försäkras om att fortbildningen har en nationell legitimitet.

Enligt en undersökning som gjorts av Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, med studenter på biomedicinska analytikerprogrammen visar att majoriteten av de svarande är intresserade av att läsa en specialistutbildning.

Skälen till att en nationellt reglerad specialistutbildning ska införas är många. Det är dags att vi tillsammans med verk­sam­hets­före­trädare och politiker tar ansvar för kompetensförsörjningen och utreder behovet av specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Referenser:

1. SKL Tabell 6 Landstingsanställd personal 2017
2. Universitetskanslerämbetet 

AGNETA COLLIANDER OCH SINEVEA RIBEIRO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev