Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Bisfosfonater ökar visst frakturrisken

Publicerad: 27 April 2010, 12:32

Fel slutsats i ny studie, anser ortopederna Per Aspenberg och Jörg Schilcher.


Dagens Medicin publicerade i nr 13/10 en artikel som refererade en studie publicerad i New England Journal of Medicine, Nejm. Referatet hade underrubriken: En ny studie dämpar misstankarna att bisfosfonater skulle öka risken för vissa typer av frakturer.

Den citerade artikeln (Black et al, Nejm, 24 mars 2010) hävdar att något tydligt samband mellan bisfosfonat­behand­ling och utmattningsbrott (stressfraktur) i femur hos äldre inte föreligger. Detta är helt enkelt fel.

Författarna har eftergranskat resultaten i tre randomiserade studier och baserat fraktur­dia­gnostiken på skriftliga röntgenutlåtanden från ”community radiologists”, skrivna innan problemet med utmattningsbrott var känt. De har alltså inte tittat på bilderna. Vi vet av egen erfarenhet att utmattningsbrott sällan beskrivs på något särskilt sätt i röntgenutlåtanden, om de inte specifikt efterfrågas. För­fattarna kommer fram till att ett slutligt svar på frågan fordrar en populationsbaserad studie, vilket de menar saknas.

En sådan studie publicerades dock i augusti 2009. Resultatet var entydigt: Bisfosfonater ökar risken för utmattningsbrott 40-faldigt! (95 procent konfidens­intervall 11 till 200 gånger ökad risk). Risken per bisfosfonatbehandlat år ligger på 1/1 000 (95 procent kon­fidens­inter­vall 0,3–2). Incidensen är tio gånger högre än i rapporten i Nejm. Detta är baserat på en svensk populationsbaserad studie, där bland annat hela Östergötland ingick (Schilcher och Aspenberg, Acta Orthopaedica 2009;80(4):413-5). Intressant nog citeras den inte, inte heller av ledaren i samma nummer av Nejm, trots att man säger att populationsbaserade studier borde göras.

Vi arbetar nu med en studie som täcker hela Sverige, och en preliminär analys ger återigen en 40-faldig riskökning.

Bifosfonaterna är ändå bra: För varje stressfraktur som de orsakar, så undviks uppskattningsvis 15 osteoporosfrakturer. Man kan undra om Nejm tagit in den vilseledande artikeln för att förhindra en negativ ryktesspridning om bisfosfonaterna, eller för att försöka motverka en lavin av skadeståndsanspråk i USA. Båda skälen är kanske moraliskt försvarbara ur ett konsekvens-etiskt perpektiv, men artikeln är skriven av personer med anknytning till industrin, som nu fruktar för stämnings­advokaternas rovlystnad.

Per Aspenberg
är professor i ortopedi i Linköping.

Jörg Schilcher
är doktorand vid ortopedkliniken i Linköping.

Relaterat material

Bisfosfonater ökade inte risk för lårbensbrott bland kvinnor

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev