Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Björn Olsson vet för lite om vårdhygien

Publicerad: 16 januari 2008, 07:42

REPLIK Det är inte för mycket eller för god hygien vi har, det är för lite, skriver hygiensjuksköterskan Lasse Hellström.


Björn Olsson raljerar i en krönika i Dagens Medicin nr 49/07 om en detalj i Socialstyrelsens nya riktlinjer om basal hygien, den om kravet på kortärmad arbetsdräkt vid vårdarbete med fysisk kontakt.

Det är så lite han har sett och förstått om kvaliteten på hygien i svensk vård. Det är inte för mycket eller för god hygien vi har, det är för lite. Ibland är den snudd på obefintlig. Som hygiensjuksköterska kan jag ibland besöka ett flertal vårdenheter innan jag hittar någon som lever upp till de befintliga, interna reglerna. Alla som arbetat i svensk vård vet också vilken personal­kategori som har de största syndarna.

Det är alltså inte en dag för tidigt att Socialstyrelsen med de nya riktlinjerna vill få till ett allmänt lyft, ett paradigmskifte till vårdhygienens förmån. För att kunna åstadkomma detta stadgas om ett flertal olika åt­gärder, där den kortärmade arbetsdräkten bara är en del. Detta koncepttänkande är helt rimligt för att vi mentalt ska uppvärdera hygien och förstå att mikroberna inte lämnar någon väg oprövad till en mottaglig individ. Hur lite Björn Olsson har förstått framgår av att han fortfarande tror att handtvätt är tillräckligt mellan varje patient, när handsprit har rekommenderats sedan länge.

Björn Olsson vill inte acceptera att nymodigheter introduceras i vården utan att vara övertygad om nyttan av dem. Han jämför med införandet av nya läkemedel och nya sätt att operera, det vill säga att behandlingar och åtgärder ska vara evidensbaserade. Inte ens Semmelweiss kunde då hävda att hans slutsatser var evidensbaserade i modern mening, icke desto mindre var de riktiga.

Även om det återstår att till fullo visa klädedräktens betydelse för infektioners förebyggande finns det ingen anledning att ifrågasätta Social­styrelsens koncept­tänkande om vård­hygien. För övrigt är jag förvissad om att Björn Olsson, liksom jag själv och övriga vård­anställda, dag­ligen utför upp­gifter utan bevisat värde, men som vi bedömer ändamålsenliga.

Många av Björn Olssons kollegor sparar pengar åt sina arbets­givare genom att byta rock en gång i månaden hellre än dagligen. Kanske hade det varit bättre att behålla ladugårdskläderna på? Någon fjäderfäuppfödning hade de i alla fall inte kunnat slå sig på, därtill är hygienkraven för stora. Är det någon i denna historia som förlorat sin trovärdighet är det Björn Olsson och andra som delar hans uppfattning.

Sveriges patienter, det vill säga vi alla, har i fortsättningen anledning att i sitt fria vård­sökande leta efter vårdgivare som följer Socialstyrelsens riktlinjer. Annars kan patientkontakten inte bara bli sämre utan rentav obefintlig. Alla vill ha en  smurfläkare !

Patienternas bästa sätt att få en uppfattning om läkarens duglighet är genom att granska dennes yttre.

En del läkare ska uppenbarligen vara tacksamma om granskningen slutar där.

Lasse Hellström

Lasse Hellström
 är hygiensjuksköterska inom Landstinget Blekinge.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev