Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Blodsockret blir inte bättre med MI

Publicerad: 20 oktober 2009, 13:14

En kostnadsdrivande metod som inte ger bättre effekt än nuvarande vårdpraxis bör inte användas, skriver Karin Wikblad med flera.


I SBU:s uppdrag ingår att utvärdera metoder inom hälso- och sjukvården ur medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

En kostnadsdrivande metod som inte ger bättre effekt än vad som kan åstadkommas med nuvarande vårdpraxis (sedvanlig vård) bör inte användas. Motivationshöjande samtal, (MI-metoden, i syfte att förbättra glukoskontrollen hos personer med diabetes – som Astri Brandell Eklund med flera argumenterat för i flera debattinlägg (senast här) – har inte visats ge ytterligare effekt. Däremot är metoden kostnadsdrivande eftersom vårdpersonal måste utbildas i denna specifika metod för att kunna använda den.

När syftet är att förbättra glukoskontrollen är det därför inte samhällsekonomiskt försvarbart att använda motivationshöjande samtal utan att effekt på HBA1c har kunnat visas i kontrollerade studier inom diabetesområdet.

En åtgärd som däremot har visats vara effektiv är utbildningsprogram i grupp. Grupputbildningen kostar mer för samhället än individuell utbildning, eftersom det ingår fler undervisningstillfällen under längre tid. Men kostnaden är låg i förhållande till grupputbildningens effekt på det genomsnittliga långsiktiga blodglukosvärdet, HbA1c.

Sådan utbildning medför en betydande sänkning av HbA1c hos personer med typ 2-diabetes på ett till två års sikt, när utbildningen leds av personer som har ämneskompetens och som har fått sätta sig in i de pedagogiska metoderna i programmet.

Karin Wikblad
Janeth Leksell
Sophie Werkö
Måns Rosén

Karin Wikblad
är professor i Uppsala och ordförande i projektgruppen bakom SBU:s rapport Patientutbildning vid diabetes.

Janeth Leksell
är universitetslektor och sakkunnig i SBU:s rapport.

Sophie Werkö
är ekonomie doktor och projektledare vid Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Måns Rosén
är direktör för SBU.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev