Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bör vi inte ta denna chans att minska antalet fall av borrelia?”

Publicerad: 23 april 2018, 05:00

Foto: Thinkstock

Risken att få en negativ reaktion minskar om fästingen fryses före bortplockande, skriver Sven Andersch.


Det är välkänt att fästingar överför olika smittämnen och aller­gener till människor. Enligt rekommendationer ska därför fästingar plockas bort så snart de hittas, och helst med ett fin­spetsigt instrument för att undvika att fästingen kläms.

En genomgång av publikationer visar emellertid inte att dessa rekommendationer minskar risken för fästingöverförd sjukdom. De publikationer som dagens rekommendationer bygger på handlar om hur man mekaniskt ska få bort hela fästingen, utan att delar blir kvar i huden. Samtidigt ökar incidensen borrelia, och med det ökar användning av antibiotika.

I en artikel publicerad i Australian Medical Journal redogör Nikki Coleman et al för de studier som gjorts på metoder för bortplockande av fästingar under en 30-årsperiod. Bakgrunden till denna genomgång är att Australian Asian Society of Immunology and Allergy, ASCIA, upp­daterat sina rekommendationer och rekommenderar att fästingar ska frysas in situ innan de plockas bort. Syftet är att hämma över­förandet av allergener och patogen från fästingen vid bortplockandet.

Coleman et al:s sammanställning innefattar 14 publicerade artiklar för metoder att ta bort fästingar på människor och djur. (Emellertid exkluderades case-studier såsom Jama Dermatology-studien från 2013 om att smittorisken för Borrelia kan minska om fästingen fryses ihjäl innan den plockas bort.)

Coleman et al visar i sin samman­ställning att inget talar för att bortplockande av fästingar med finspetsigt instrument signifikant hämmar överförandet av smittämnen från fästingar. Vidare efterfrågade de mer data på att fästingar ska frysas innan de plockas bort i enlighet med ASCIA guidelines, eftersom en studie som gjordes av dr Sheryl van Nunen ansågs ha ett för litet patient­under­lag. Coleman et al föreslår slutligen att rekommendationen att plocka bort fästingar levande med finspetsigt instrument bör kvarstå till dess nya studier visar annat.

Sedan Coleman et al publicerade sin sammanställning har den första kliniska studien gjorts på att plocka bort fästingar på ett så säkert sätt som möjligt. I studien undersöktes skillnaden mellan att dra loss fästingen levande med att först frysa ihjäl fästingen och sedan plocka bort den. Preliminära resultat från studien visar att 8 av 10 av dem som drog ut fästingar levande fick någon form av negativ reaktion från fästingen.

När fästingen däremot först frusits ihjäl och sedan plockades bort fick i stället 1 av 10 någon form av reaktion. Detta skulle motsvara en reduktion med 87,5 procent.

Publicering av denna studie är planerad under 2018. Den torde skapa debatt kring nu­varande rekommendationer för hur fästingar ska plockas bort, då det saknas stöd för att nuvarande rekommendationer hämmar fästing­över­förd sjukdom.

Är det inte redan nu dags för Sverige, som förespråkare för aktsamt användande av antibiotika, att aktivt se över praxis för hur fästingar ska plockas bort i syfte att minska fästingöverförd smitta?

Jävsdeklaration: Sven Andersch är styrelsesuppleant i Sanopharma AB, ett företag som verkar inom medicinsk teknik och infektions­prevention.

Referenser

Increase in Ticks and Lyme Borreliosis, Yet Research into Its Prevention on the Wane, Vector-Borne and Zoonotic Diseases vol. 16, No. 5 2016 April 20, Beaujean Desirée.

Methods of Tick Removal: A Systematic Review of the Literature. Australian Medical Journal, januari 2017. Nikki Coleman, Stephen Coleman.

Tick-induced allergies: mammalian meat allergy, tick anaphylaxis and their significance. Asia Pacific allergy 2015 Jan;5(1): 3-16 Sherly van Nunen.

ASCIA, Information for Patients, Consumers and Carers, Tick Allergy, 2016.

Research reveals best way to remove a tick, Daily Telegraph, 2 nov 2017.

Tick of approval, Manly Daily, 3 nov 2017.

Tick removal with liquid nitrogen, Jama Dermatology Vol 149 (NO 5), Mira Pavlovic et al.

SVEN ANDERSCH

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev