Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Börja med att ifrågasätta specialistläkarnas frånvaro”

Publicerad: 31 mars 2014, 04:30

REPLIK Specialistsjuksköterskans kompetens bör nyttjas bättre, men inte genom att sjuksköterskor övertar läkares arbetsuppgifter, skriver företrädare för Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.


I Andreas Thelanders debattartikel med rubriken ”Sjuksköterskor kan ersätta läkare på psykakuterna” beskrivs specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter som att ”ta emot patienten, ringa in problematiken för underläkaren, administrera läkemedel och ombesörja det praktiska” medan under-/AT-läkaren ”håller i samtal med patienten, ordinerar akutläkemedel, gör somatiskt status, indirekt vårdintygsbedömer patienten om patienten är i behov av tvångsvård och bereder plats för patienten på avdelningar eller skriver remiss”. Utifrån denna beskrivning argumenterar sedan skribenten för att det vore bättre om läkarens ansvar och arbetsuppgifter överfördes till sjuksköterskan.

Skribenten kan mycket väl ha en poäng i att detta förslag skulle innebära ett effektivare resursutnyttjande jämfört med den nuvarande situationen. Det vi vänder oss mot är att situationen som den beskrivs över huvud taget skulle vara önskvärd eller ens rimlig. Förutsättningen för skribentens resonemang är att läkarnas insats har reducerats till ett absolut minimum och att sjuksköterskans omvårdnadskompetens inte nyttjas. Men i stället för att acceptera detta som ett sakernas naturliga tillstånd, borde vi börja med att ifrågasätta specialistläkarnas frånvaro och att specialistsjuksköterskornas kompetens inte efterfrågas.

Skribentens jämförelse med ambulansverksamhet är problematisk. Mer rättvisande vore att jämföra med somatiska akutmottagningar där en strävan snarare tycks vara att öka specialistkompetensen, bland annat genom införandet av särskilda akutläkare. Skulle någon på allvar föreslå att det vore önskvärt att ambulanssjuksköterskor ersatte läkarna på de somatiska akutmottagningarna? Vi tror inte det. Även de patienter som kommer till psykiatrin bör förstås ges bästa tänkbara akuta omhändertagande. Detta innefattar sjuksköterskor med specialistkompetens i psykiatrisk vård som kan bedöma patientens behov ur ett omvårdnadsperspektiv och ge kvalificerad omvårdnad i den akuta situationen. Det innefattar även specialistläkare som kan bedöma patientens medicinska behov, såväl psykiatriska som somatiska, diagnosticera och ordinera.

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor håller med om att specialistsjuksköterskans kompetens kan och bör nyttjas bättre men ser inte att detta uppnås genom att sjuksköterskor övertar läkares arbetsuppgifter. Inte heller tror vi att reducerandet av psykiatriska akutmottagningar till manualstyrda sorteringscentraler är en önskvärd utveckling om målet är personcentrerad, kunskapsbaserad och säker vård.

För att möta den komplexa verkligheten i akutpsykiatrisk vård måste vi få till fungerande team. Som bekant kan lite kunskap vara farligare än ingen kunskap alls om den medför att man slutar be om hjälp. En specialistutbildad sjuksköterska förväntas förvisso ha gedigen kunskap inom diagnostik och behandling av sjukdom, men denna kunskapsmängd är ändå blygsam i förhållande till en specialistutbildad läkare. Det omvända gäller också – när det gäller omvårdnaden av personen med sjukdom är det sjuksköterskan som är experten. Vi menar att akutpsykiatrisk verksamhet är en specialistangelägenhet som kräver interprofessionellt samarbete där alla parter tillför sin specifika kompetens och även respekterar varandras kompetens.

Skribenten lyfter en aktuell och viktig fråga, men bristen på psykiater och det faktum att specialistsjuksköterskor ofta utför andra professioners arbetsuppgifter i stället för sina egna är en del av problemet, inte lösningen.

Relaterat material

debatt”Sjuksköterskor kan ersätta läkare på psykakuterna”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev