Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bort från den tvångströja som NPM utgör”

Publicerad: 8 juli 2013, 12:30

Foto: Lovisa Sten. Lovisa Kasström, Sten Axelson Fisk, Socialistiska Läkare.

Vi vill tacka Marie Wedin och Läkarförbundet för ett viktigt debattinlägg i Dagens Nyheter den 24 juni om de skadliga effekter systemet med New Public Management (NPM) har för välfärdens professioner.


Socialistiska läkare delar oron för vad som ska hända med vården när ekonomiska styrmodeller tränger undan medicinska överväganden. Socialistiska läkare ser också ekonomiseringen av hälso- och sjukvården som ett av de största hoten mot såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö. Att lyfta denna diskussion tillsammans med representanter från andra verksamheter inom offentlig sektor, i detta fall poliser och lärare, klarlägger att det rör sig om ett strukturellt problem.

För att finna en väg bort från NPM försöker Socialistiska läkare förstå motiven bakom införandet av systemet. Den officiella och kanske viktigaste anledningen till att NPM infördes var att effektivisera vården. För läkare innebär en effektivisering att vården förbättras – människor blir friskare. Det skulle vara ett kvalitetsmått på vården.  De effektiviseringar som här utgjorde motiven var istället ekonomernas, alltså minskade kostnader.

NPM har utvecklats i en tid präglad av nedskärningar i offentlig sektor och ett av dess främsta syften har varit att möjliggöra dessa nedskärningar. Därför tror vi att strävan efter en ansvarsfull finansiering av välfärden måste gå hand i hand med kampen mot strikt ekonomiska styrmodeller.  NPM har även vuxit fram parallellt med nyliberalismen. Politiker påverkade av nyliberala idéer om marknadens fria hand har en naturlig aversion mot behovsstyrda verksamheter.

Vi försvarar den behovsstyrda vården. Patienter är inte stöpta i samma form och därför ställs stora krav på vården för att vi samtidigt ska kunna tillgodose människors enskilda behov och fördela vården rättvist. NPM har sitt ursprung i bilfabrikernas effektivitetsmodeller.  Att vårda är inte som att bygga en bil då reservdelar ska komma ”just in time” och produktionstakten konstant vara maximal. Om vi ständigt har fullbelagt kan vi inte ta hand om de extratoppar som dyker upp med en förutsägbar oförutsägbarhet.

Verksamma inom vården har ett ansvar att ta del i den vårdpolitiska debatten. Vi kommer att följa den dialog som har initierats genom artikeln. Socialistiska läkare har också tagit initiativ till en folkkampanj för gemensam välfärd som mynnar i samordnade demonstrationer runt om i Sverige den 21 september.

Längs olika vägar går vi i samma riktning: bort från den tvångströja som NPM utgör för professionerna i offentlig sektor.  Vi hoppas och tror att såväl ert initiativ som vår folkkampanj ska bidra till att professionernas inflytande ökar på ekonomernas bekostnad så att behov ensamt får styra distributionen av välfärden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev