måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bra att regeringen tryggar läkemedelsbegreppet”

Publicerad: 25 augusti 2016, 05:00

Robert Damberg, Johan Edstav och Malena Ranch, samtliga landstingsråd (MP), Landstinget i Uppsala län. Foto: Fredrik Hjerling

Hanteringen av läkemedel behöver framöver stramas upp så att ingen patient luras på preparat som vetenskapligt visats vara verkningslösa, skriver tre miljöpartister från Uppsala.

Ämnen i artikeln:

Landstinget i Uppsala län

Den antroposofiska medicinen är en vårdform som kännetecknas av användning av såväl skolmedicinsk behandling som alternativmedicinska behandlingsmetoder så som exempelvis homeopati. Det finns även legitimerade läkare och legitimerade sjuksköterskor inom antroposofisk vård. För allmänheten torde Vidarkliniken i Järna vara mest känd.

Homeopatiska preparat bygger på två principer. Den ena principen är att ”lika botar lika”, vilket utläses att samma ämnen som gör en frisk människa sjuk kan göra en redan sjuk människa frisk. Den andra principen är att dessa ämnen späds ut så mycket att det i praktiken enbart är vatten kvar i den dos som sedan ordineras. Att utspädningen är så stor att enbart vatten ordineras är tur när exempelvis ämnen som bly används som grund till preparaten, eftersom det annars hade varit oerhört skadliga preparat.

Snart går dispensen för användning av antroposofiska preparat ut. En dispens som funnits sedan 1993 och gäller antroposofiska preparat som bygger på homeopatisk behandlingstradition. Samtliga regeringar fram till nu har valt att hantera detta genom att ge till­fälliga tidsbegränsade tillstånd. Nu står dock klart att en lag införs från den 1 juli 2018 som innebär att antroposofiska medel ska genomgå samma process som övriga läke­medel för att god­kännas.

Läkemedelsverket har tidigare genomfört en utredning och kommit fram till fyra förslag på hur medlen skulle kunna omfattas av läkemedelslagstiftningen. Flera organ så som Svenska läkare­säll­skapet, Karolinska institutet, Landstinget i Uppsala län och Kungliga vetenskapsakademien har i stället helt motsatt sig dessa förslag och föreslagit att antropo­sofiska preparaten inte alls ska omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Vanliga homeopatiska medel kan redan registreras i Sverige, förutsatt att de endast intas oralt, smörjs på huden och inte har ett specificerat användningsområde. Eftersom de inte kan visa någon effekt i kliniska studier kan de bara registreras, inte godkännas.

Det måste stå utom allt tvivel vad som är läkemedel och vad som inte är det.

En effekt av dispensen har hittills inneburit att antroposofernas homeopatiska preparat, till skillnad från andra homeopatiska preparat, får injiceras på ordination av legitimerade läkare.

Vi, som är företrädare för ett parti som värnar forskning och vetenskap vilket inte minst är tydligt i klimatfrågan, vill att samma tydlighet också ska gälla vad som omfattas av läkemedelsbegreppet. Det måste stå utom allt tvivel vad som är läkemedel och vad som inte är det. Det är i grunden ett konsumentskydd där det inte får råda några tvivel. Ska vi utvidga med fler okonventionella preparat genom att sänka kraven för säkerhet och effekt? Det kommer allvarligt urholka läkemedelsbegreppet som i stället behöver skärpas.

Alla ska vara trygga med att läkemedel alltid är ämnen som genom forskning och ordentliga kliniska studier visat på verksamma effekter på hälsan men som också är grundligt dokumenterade avseende eventuella biverkningar.

Vi välkomnar därför regeringens beslut. Hanteringen av läkemedel behöver framöver stramas upp så att ingen patient luras på preparat som vetenskapligt visats vara verkningslösa.

ROBERT DAMBERG, JOHAN EDSTAV OCH MALENA RANCH

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev