Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bra att TLV medger problem läkemedelsbyte kan orsaka”

Publicerad: 2 maj 2013, 05:00

Mikael Hoffmann, Nepi, hoppas att TLV inte menar att alla läkare ska förklara för alla patienter vid varje möte att läkemedel kan bli utbytta.


Det är utmärkt att företrädare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i sin artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 24 april bejakar de problem som utbyte av läkemedel på apotek kan leda till. Då kan TLV hjälpa till med att finna lösningarna på detta problem.

Det är väl känt i vården att utbyte av läkemedel kan skapa oro och förvirring och att detta kan leda till felmedicinering. TLV har dock fel när de skriver att  i vilken utsträckning dessa problem uppkommer enbart på grund av utbytet är inte känt .

För det första är det inte okänt att det finns ett problem. Problemet finns beskrivet från flera håll av forskargrupper och patientsäkerhetsansvariga. Från dåvarande Apoteket AB finns dessutom två studier från 2004 respektive 2007 där man frågade 510 respektive 1 551 apotekskunder om deras erfarenhet av utbyte av läkemedel på apotek. Båda studierna visade att 7 procent uppgav att de hade tagit sina läkemedel fel på grund av utbyte. Vanligast var dubbelmedicinering.

Lägg till detta att patienter som fick sina läkemedel uthämtade per ombud eller hade brister i sina kunskaper i svenska inte ingick i någon av studierna. Det finns goda skäl att tro att dessa fått sämre eller mindre information om utbytet och därför sannolikt upplevt större problem.

För det andra är det ointressant om utbytet i sig var den enda orsaken eller var den utlösande orsaken tillsammans med andra tillkortakommanden. Utbyte är i båda fallen något som ger patienten problem.

Vad vet vi då om utbyte? Under 2012 expedierades enligt Apotekens servicebolags statistik 103 miljoner recept. Av dessa skedde ett utbyte mot receptet i 29 procent av fallen eller 30 miljoner receptexpeditioner. Totalt har sedan reformen infördes nära 165 miljoner utbyten gjorts på apotek. Dessa utbyten har sparat mycket pengar åt samhället och gjort det möjligt att ge mer och annan vård i stället.

Utbyte sparar inte bara pengar genom utbytet i sig. Det sparar pengar genom att sänka priserna på en substans genom ökad konkurrens. Nästan ännu viktigare är att om priset på en substans sjunker med 70-95 procent kan läkaren om det finns två för patienten likvärdiga mediciner där priset tidigare varit det samma nu välja det billigare alternativet till patienten i stället. Med vårt förmånssystem kan detta också för den enskilda patienten betyda besparingar på det patienten själv ska betala på flera 100 kronor per expeditionstillfälle.

Baksidan är förstås den osäkerhet och oro som utbytet kan ge hos patienterna, de medicineringsmisstag som kan göras och möjliga konsekvenser av dessa. För att komma åt detta krävs att vi har rutiner men också IT-stöd som gör att vi gemensamt från vård och apotek kan hjälpa patienter med många läkemedel och därmed också många utbyten varje kvartal. Men för att göra detta så måste vi vara överens om att problemet är reellt. TLV har tidigare närmast förnekat att utbyte av läkemedel utgör ett relevant problem i vårdens och apotekens vardag. Att den myndighet som är ansvarig för denna reform intagit en sådan ståndpunkt har inneburit en bromskloss när det har gällt att lösa frågan genom nationella åtgärder, till exempel genom IT.

Synd bara att TLV i enkäten ställt fel fråga till patienten. Det är inte relevant att åtta av tio kunder på apotek uppger att förskrivande läkare inte tagit upp möjligheten att läkemedel kan bli utbytt på apotek. Jag hoppas verkligen inte att TLV menar att alla läkare vid alla konsultationer till alla patienter som får läkemedel alltid ska ta upp och förklara att läkemedlen kan bli utbytta? Med snart 165 miljoner utbyten genomförda så har de flesta av de patienter som läkare i dag förskriver läkemedel till redan råkat ut många utbyten på apotek. Det finns i det läget mycket annat som är mer relevant för dessa patienter att få tala med läkaren om under de få minuter det finns tid för det i vårdbesöket! För de som inte behandlats med läkemedel tidigare är det en annan sak.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev