Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bra om sjukvården är mer uppmärksam”

Publicerad: 16 augusti 2013, 05:30

Att kvinnor väljer att göra abort för att de vill ha barn av ett visst kön är en känslig fråga att debattera. Men vi kan ändå inte blunda för frågan, skriver Mozghan Jalali.


Organisationen Ja till livet arrangerade den 2 juli seminariet  Är flickorna välkomna i Sverige i dag?  i Almedalen. I en rapport som ligger till grund för Europarådets resolution mot könsselektiva aborter kritiseras Sverige för att tillåta flickaborter. Bakgrunden är bland annat att den svenska abortlagstiftningen tillåter fri abort senare än den danska och att några gravida danska kvinnor gjort abort i Sverige efter att ha fått veta fostrets kön i Danmark.

Att kvinnor väljer att göra abort för att de vill ha barn av ett visst kön är en känslig fråga att debattera. Men vi kan ändå inte blunda för frågan utan måste se och försöka förstå även de val kvinnor gör som aborterar flickfoster. För att förstå denna företeelse hos vissa minoritetskulturer vill jag klargöra några saker kring detta.

Barnets kön är och har alltid varit viktigt för många blivande föräldrar. Människor har mer eller mindre i alla tider haft en önskan att välja sitt barns kön. Att föda pojkar har i vissa kulturer betraktas som viktigt och fint. Man kan tycka att det är befängt då båda könen behövs för att människan som art ska överleva. Varför skulle man då få önska barn av ett visst kön mer än det andra?

Bakom valet ligger även att flera faktorer leder till att kvinnor lever längre än män och att flickfoster har större överlevnadsförmåga än pojkfoster.

Pojkfoster är mer känsliga och fler missfall sker med manliga foster. Samtidigt är plötslig spädbarnsdöd något vanligare hos pojkar. Vissa studier har även visat att kvinnan har större chans att bli gravid med ett manligt foster om hon har bättre tillgång till mat, näring och energi, vilket innebär att det föds färre pojkar i svälttider.

Historiskt har krigstider inneburit att fler män varit ute i krig och blivit dödade och män lever i genomsnitt kortare än kvinnor. Pojkar anses i vissa kulturer även mer önskvärda då de ses som mer behjälpliga med jordbruk och tungt arbete.

Vetskapen om dessa bakomliggande faktorer kan omedvetet ha lett till starkare önskan i vissa grupper att föda pojkar för att balansera naturen. Många av dessa personer har sannolikt bakgrund från kulturer med egna erfarenheter av krig och svältperioder, vilka har påverkat deras inställning och önskan att föda barn av ett specifikt kön.

Kvinnor som reser till Sverige och söker abort av flickfoster har väckt starka känslor hos många. Debatten handlar om det är okej att avbryta graviditeten på grund av kön. I Sverige frågar sjukvården inte efter skälet till kvinnans beslut om abort. Men om man hade ställt den frågan skulle det kännas mer acceptabelt om kvinnan uppgav som skäl att hon  hade druckit för mycket  eller  det var fel man  än att barnet är av oönskat kön.

Historiskt sett har kvinnor alltid valt att avsluta en oönskad graviditet oberoende av om det inneburit livsfara eller varit olagligt. Kvinnor gjorde abort även när det var en kriminell handling som gav dödsstraff.

Det kan finnas flera skäl till varför en kvinna fattar det svåra beslutet om abort. Det viktigaste är att kunna se det från olika perspektiv och vara medveten om att det kan finns skillnader mellan individer och grupper av människor.

Själv kan jag, både som person och som barnmorska, känna att det ibland är såväl etiskt som moraliskt oförsvarligt att göra abort av ena eller andra skälet. Men i mitt professionella arbete är det viktigt att påminnas om att abort är kvinnans val och i hög­sta grad handlar om kvinnans egen kropp.

Av respekt för kvinnans självbestämmande ställs i Sverige nästan aldrig frågor om varför kvinnan vill göra abort. Faktum är att hon har bestämt sig för att genomgå en abort och hon behöver därför professionell hjälp. Men i fall när det gäller önskan om abort på grund av kön, är det nog mycket bra om sjukvården är mer uppmärksam och vågar diskutera frågan.

Genom att våga ha en öppen diskussion med sökande kvinnor kan vi öka kunskapen om förhållanden för flickor och pojkar i Sverige och minska antalet foster som aborteras av den anledningen att de är av ett visst kön.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev