söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Brist på specialistsjuksköterskor försvårar tillgång till vård”

Om specialistsjuksköterskorna ska bli fler krävs ett hållbart arbetsliv, bättre karriärutveckling och mandat att leda omvårdnad, skriver debattörer från Svensk sjuksköterskeförening. (1 kommentar)

Publicerad: 24 maj 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Övre raden: Karolina Härle, Oili Dahl (i mitten av bilden), Kristina Lockner. Nedre raden: Ing-Marie Larsson, Bodil Westman.

Foto: Maria Sandgren, Fredrik Hjerling, Peo Sjöberg, Mikael Bäsén, Micke Lundström


Ämnen i artikeln:

Svensk sjuksköterskeförening

Vi har följt den senaste tidens reportage i medierna gällande de växande vårdköerna för personer med cancer. Vi är djupt oroade över denna utveckling, som inte sällan får livsavgörande konsekvenser. Bobby Tingstedt, professor i kirurgi, beskriver i Dagens Nyheter den 24 april att de långa väntetiderna riskerar att leda till att cancertumörerna växer eller sprider sig så att patienterna inte längre går att bota.

Enligt Sveriges nationella cancersamordnare Kjell Ivarsson är bristen på personal, inte minst specialistsjuksköterskor, en orsak till att väntetiderna fortfarande är för långa. Majoriteten av Sveriges regioner och kommuner rapporterade nyligen brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Läs mer: Fetma, cancer och bup-köer utmaning för vården

Sjuksköterskors kliniska och akademiska omvårdnadskompetens har betydelse för patientsäkerhet, vårdkvalitet och patienternas hälsoutfall. Specialistsjuksköterskor har särskilt utbildats för att vårda svårt sjuka patienter i komplexa situationer och har ett stort ansvar som ledare av omvårdnad. Inom cancersjukvården är specialistsjuksköterskors specifika kompetens en förutsättning för att strålbehandling, kirurgi och läkemedelsbehandlingar ska kunna genomföras. Specialistsjuksköterskor är dessutom många gånger centrala för stöd och kontinuitet i funktionen som kontaktsjuksköterska för den cancerdrabbade och de närstående.

Det finns robust nationell och internationell evidens som visar på sambandet mellan en organisation som ger sjuksköterskor mandat att leda omvårdnad och goda resultat för patienterna. I en hållbar organisation är det avgörande med respekt för och erkännande av specialistsjuksköterskors kunskap och möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete.

Personer i behov av hälso- och sjukvård betalar ett högt pris när omvårdnadskompetensen inte räcker till. Det krävs politiskt engagemang, och att ansvariga agerar för att ta fram åtgärder för en långsiktig lösning, så att undvikbara konsekvenser kan förhindras.

Följande åtgärder behöver genomföras för att rekrytera och behålla specialistsjuksköterskor:

• Tillvarata specialistsjuksköterskors omvårdnadskompetens genom att ge dem mandat att leda omvårdnad såväl patientnära som i ledning, styrning och utveckling av vården.

• Investera i specialistsjuksköterskor genom att erbjuda dem professionsutveckling, karriärvägar och ett närvarande ledarskap.

• Utarbeta hållbara strategier för att behålla och rekrytera sjuksköterskor med specialistkompetens.

• Stöd specialisering och avancerade funktioner för sjuksköterskor.

Det finns en stark enighet om att det behövs skyndsamma åtgärder för ett hållbart arbetsliv, förbättrad karriärutveckling och mandat att leda omvårdnad. Patienterna kan inte vänta.

Oili Dahl, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Karolina Härle, ordförande, Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

Kristina Lockner, ordförande, Riksföreningen för operationssjukvård

Ing-Marie Larsson, ordförande, Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Bodil Westman, ordförande, Sjuksköterskor i cancervård

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

-

2023-05-25

Det vore intressant att titta på hur många sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som inte jobbar inom vården och varför. Oavsett hur många sjuksköterskor vi utbildar behöver arbetsmiljön förbättras så att folk vill jobba kvar inom vården. Så länge som arbetsgivaren inte vill se och erkänna bakomliggande orsaken kommer vi att fortsätta äventyra folkhälsan år efter år.

Esmat E. Zadeh

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev