Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Bristande effektivitet är inte det största problemet

Publicerad: 20 februari 2008, 06:14

REPLIK Politiker och läkarkår bör förmedla insikten att resurserna är begränsade, skriver Eric Bertholds.


Trots att Johan Fischer tidigare har ställt samma fråga och fått svar, se Läkartidningen nr 34 och 36/07, skriver han nu igen i Dagens Medicin nr 6/08  Varför inga förslag från kritikerna? .

Redan i ett debattinlägg 2006 skrev jag att svensk sjukvård måste bli effektivare för att råda bot på bland annat långa väntetider och föreslog ekonomiska incitament för att åstadkomma detta. Men, till skillnad från dem som förespråkar efterfrågestyrd, vinstdriven vård, anser jag att det är effektivitet som bör belönas, inte produktivitet. Produktivitet säger ingenting om resultat.

Vidare har vare sig Johan Fischer eller någon annan debattör berört mitt huvudbudskap, nämligen det ofrånkomliga dilemma som ligger i att sjukvårdens möjligheter och befolkningens behov ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten.

I stället för att acceptera och förmedla insikten att resurserna är begränsade lovar alliansen och Läkarförbundets styrelse att vinstdriven vård kommer att ge ökad effektivitet och eliminerade köer. Detta i strid med att omfattande evidens visar att prestationsersatt, vinstdriven vård är kostnadsdrivande och ineffektiv genom en ökning av onödiga men lukrativa insatser.

Privatiseringsförespråkarna kan, såvitt jag kan finna, inte hänvisa till studier talande för motsatsen. Till exempel finner man i det dussintal debatt­inlägg mot vinstdriven vård som publicerades i förra årets Läkar­tidningen ett hundratal referenser till bland annat medicinska tidskrifter, Socialstyrelsen
 och WHO talande mot vinst i vården.

De tolv inläggen för vinstdriven vård, inklusive två från Johan Fischer, innehåller inte en enda referens. De tycker och tror och  räknar med .

I sin replik efterlyser Johan Fischer förslag. Ett par får han här:

■  I stället för att utfästa orealistiska garantier bör sjukvårdspolitiker och läkarkår förmedla insikten att resurserna är be­gränsade och att öppna och i demokratisk ordning beslutade prioriteringar krävs för att behålla Sveriges modell: vård på lika villkor där den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde.

■ Som också Gunnar Wetterberg skriver på Dagens Nyheters debattsida den 3 februari 2008: Utnyttja lönesättningsmöjligheter för att förbättra verksamhetens innehåll även inom offentligt finansierad sjukvård.

Flera av Fischers egna förslag i Läkartidningen förra året - främja allmänläkarens extrakompetens, prioritera bättre, reformera BVC - kan också implementeras inom en icke vinstdriven sjukvårdsmodell.

Eric Bertholds

Eric Bertholds
 är överläkare på medicinkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev