Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bygg upp ett bättre medarbetarstöd efter pandemin”

Publicerad: 9 juni 2020, 05:00

Foto: Thinkstock

Kollegialt stöd inom och över professionsgränser är en outnyttjad resurs i Sverige i dag, skriver debattörerna Hans Rutberg och Marion Lindh.


Pandemin har snabbt förändrat hela vårdsystemet. Stora anpassningar har gjorts. För många medarbetare blev den ökade belastningen på vården i mars ett chockartat uppvaknade. Vården blev mer oförutsägbar och komplex. Riskerna för patienterna ökade. Många har vuxit i sina roller, men få har haft tid att stanna upp och värdera det som sker. Tiden för återhämtning har minskat och kraven på medarbetarna har varit och är mycket höga. Den etiska stressen har ökat. Förtroendet för vården har visserligen stigit, men antalet anmälningar mot personalen kan komma att öka, även om beröm och uppskattning dominerar bilden just nu.

Läget i vården är ansträngt men stabilt enligt rapporter. Stabil för vem? Hur stabil? Hur länge? Tröttheten efter den första kraftsamlingen är oundviklig. Pandemin befinner sig nu i en platåfas, antalet iva-vårdade patienter minskar, men trycket består liksom osäkerheten. Många upplever frustration och ställer frågor: Hur länge ska detta pågå? Orkar vi? Får vi semester? Klarar vi att hantera all uppskjuten vård? Vill jag vara kvar i vården?

Enkäter från Belgien kring medarbetarnas situation före och under utbrottet har visat att trötthet, stress och krav på vaksamhet ökat från en redan hög nivå till en ännu högre. En alltför pressad personal är ännu mer pressad. Detta leder till insomningssvårigheter och brist på vila. Många upplever oftare flashbacks, känslor av oro har sjufaldigats och privatlivet har blivit mer kaotiskt. Resultaten visar också att stöd från närstående och kollegor betytt mest. Den nuvarande situationen kan leda till psykiska reaktioner och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Akuta stödåtgärder har satts in även i Sverige för att möta problemen, till exempel i form av checklistor, tips om hur man hanterar stress, betoning av kollegialt stöd och utökat krisstöd.

Redan före pandemin arbetade medarbetarna i ett system med arbetsmiljöbrister som orsakade stress och minskat välbefinnande. Svenska studier har påvisat brister i stödet till medarbetare som varit berörda av händelser som lett till vårdskador, så kallade second victims. Utmattning, moralisk stress och andra negativa reaktioner är då vanligt förekommande liksom nu under pandemin. Frågan blir därför hur stödet till medarbetare ska hanteras på bästa sätt, nu och i fortsättningen.

Internationellt finns så kallade second victim-program. På Johns Hopkins-sjukhuset i USA arbetar man sedan länge med aktivt stöd till medarbetare och pandemin har lett till utökade insatser, bland annat utbildades fler kollegiala stödjare. Man vet att medarbetare i vården kan ha problem att medge egna svårigheter i arbetet; de känner kravet att vara starka och vårda – inte vårdas. Under devisen ”du gör svåra saker – tala med oss när du vill” underlättar gruppen My Support en snabb och direkt kontakt med ett stödnätverk för alla medarbetare men även närstående.

Eftersom medarbetare i första hand önskar prata med erfarna kollegor tar dessa kollegor första samtalet. Under pandemins inledning kontaktade 200 individer nätverket som även bedriver uppsökande verksamhet, arrangerar konferenser och ronder.

Samma principer för stöd används i Belgien och genom hemsidan De Zorgsamen publiceras resultaten av mätningar av medarbetarnas hälsa. Även i Spanien, där man räknar med att 10 till 12 procent av personalen kommer att få långsiktiga problem, har insatserna ökat. En app och en hemsida, kopplade till ett befintligt second victim-program, ger medarbetare möjlighet att värdera sin stressnivå och få råd.

Efter att sjukvårdens medarbetare har anpassat sig till pandemins extraordinära krav och arbetat sig igenom en svår tid kommer återuppbyggnaden. Här öppnar sig nya möjligheter. Stöd till medarbetare är nödvändigt för att skapa en god arbetsmiljö med hög patientsäkerhet. Vi kan bli bättre och inspireras av internationella erfarenheter som gjorts under pandemin! Kollegialt stöd inom och över professionsgränser är en outnyttjad resurs i Sverige idag. Det är dags att lägga förnyad kraft på medarbetarfrågor inom all hälso- och sjukvård, även den kommunala.

MARION LINDH, HANS RUTBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev