Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bygg ut nationella vaccinationsregistret”

Det nationella vaccinationsregistret bör omfatta alla vaccinationer som ges i Sverige, skriver Bengt Mattson, vaccinexpert på Lif, och Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin.

Publicerad: 29 april 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bengt Mattson, vaccinexpert på Lif. Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin.

Montage: Gunilla Lundström, T Busch-Christensen


Ämnen i artikeln:

VaccinCovidvaccinLäkemedelLäkemedelsföretagLifTBE

Vaccinering utgör ett av de viktigaste och mest kostnadseffektiva verktyg vi har för att förbättra folkhälsan, tack vare effektiva vacciner och heltäckande barnvaccinationsprogram. Vacciners betydelse har kanske aldrig varit tydligare än just nu när vi befinner oss mitt uppe i den största globala vaccinationsinsatsen någonsin. Tack vare en kraftansträngning utan motstycke inom forskning och utveckling kunde vaccinering inledas inom ett år från utbrottet av viruset sars-cov-2. Allt fler vacciner utvecklas nu som mycket effektivt skyddar mot svår sjukdom och död i covid-19.

Det stod klart tidigt att vacciner skulle utgöra den viktigaste medicinska lösningen på hälsohotet från pandemin. Det var också uppenbart att alla vaccinationer som ges mot covid-19 måste omfattas av ett svenskt nationellt register. Smittskyddsåtgärder måste snabbt kunna justeras utifrån hur vaccineringen fortskrider i befolkningen. Uppföljningsstudier måste göras för att säkerställa vaccinernas effektivitet och säkerhet. Och det höga förtroende som svenskar har till vaccinering måste upprätthållas genom en statlig garanti för ordning och reda kring vaccineringar.

Regeringens lösning blev att föra in vaccinering mot covid-19 i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Ett välkommet och absolut nödvändigt initiativ men vi inom branschen, liksom flera centrala myndigheter, framförde i remissvar att det var onödigt smalt att specificera covid-19 i lagtexten och att man i stället borde ange att åtminstone alla pandemiska vaccinationer ska omfattas av lagen. Regeringen menade dock i sin proposition att tiden inte räckte till för den mer omfattande analys som då skulle behövas.

Sitt namn till trots är det nationella vaccinationsregistret väldigt begränsat och omfattar endast de vaccinationer som ges inom ramen för barnvaccinationsprogrammet, samt från årsskiftet vaccination mot covid-19 oavsett ålder. Vi menar att det är ganska märkligt att Sverige – som åtnjuter betydande internationellt erkännande för dels vårt heltäckande barnvaccinationsprogram och dels våra ansedda kvalitetsregister – inte har ett vaccinationsregister som omfattar alla vaccinationer.

Avsaknaden av ett nationellt heltäckande register medför därmed att det inte finns någon överblick över vaccinationer givna i Sverige. Ett samlat register behövs utifrån flera olika perspektiv: hälso- och sjukvårdens, smittskyddets, myndigheters, och inte minst ur individens. Säsongsinfluensa, pneumokocker och TBE är några exempel på viktiga vaccinationer där man i princip får gissa sig till täckningsgraden i olika delar av landet och i olika befolkningsgrupper. Vad gäller alla resevaccin som privatpersoner tar för att inte drabbas av svåra sjukdomar på utlandsresor finns vare sig överblick eller statistik.

Vi anser att det nationella vaccinationsregistret bör byggas ut och omfatta all vaccination som utförs i Sverige. Ett register skulle medföra betydande vinster för samhället och individen. Ett heltäckande register skulle ge regionerna ett verktyg för att enkelt följa och mäta vaccinationstäckningsgraden för olika vacciner. En annan stor nytta av ett register är att det kommer att öppna upp möjligheter för uppföljning och forskning. I dag är registret ett hälsodataregister och inget kvalitetsregister, men den framtida utformningen bör avgöras utifrån de samlade behoven och perspektiven från de olika aktörerna. Självfallet måste ett utvecklat vaccinregister kännetecknas av noggranna krav på säkerhet och integritetsskydd.

Samtidigt pågår utvecklingsarbete med koppling till detta ur ett individperspektiv. Myndigheten för digital förvaltning arbetar just nu med att snabbt ta fram en digital infrastruktur för vaccinationsintyg, ett bevis på att individen genomgått vaccination mot covid-19. På längre sikt behövs på individnivå ett digitalt vaccinationskort som omfattar all vaccinering. Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten har presenterat en förstudie kring hur ett digitalt vaccinationskort skulle kunna införas, där vaccin föreslås ingå i den nationella läkemedelslistan. Dessa förslag behöver nu tas vidare. Det borde vara en självklarhet att den enskilde ges möjlighet till eget ansvar, genom att enkelt kunna se vilka vacciner som tagits och vilka som bör fyllas på.

Tyvärr har det länge funnits en senfärdighet i regeringens syn på vaccination. Redan för fem år sedan lämnade Folkhälsomyndigheten ett färdigt förslag på införande av särskilda nationella vaccinationsprogram, bland annat mot influensa och pneumokocker för äldre och riskgrupper, men beslut från regeringen om införande har hittills uteblivit. Detta trots stor enighet bland alla inblandade aktörer om att dessa nationella program skulle rädda många liv.

Låt nuvarande arbete och erfarenheter kring covid-19-vaccination bli startskottet för ett förstärkt fokus för alla vaccinationer och den betydelse de har för den svenska folkhälsan. Det är dags för regeringen att ta ett helhetsgrepp om all vaccinering. Ett uppdrag bör ges till Folkhälsomyndigheten att lämna förslag på hur det nuvarande vaccinationsregistret kan byggas ut för att omfatta all vaccinering, inklusive resevacciner. Ett första steg kan vara att regeringen snarast beslutar att införa de särskilda vaccinationsprogram som Folkhälsomyndigheten utrett, och för in dessa i nationella vaccinationsregistret. Likaså bör det påbörjade arbetet med digitalt vaccinationskort omfattande alla vaccinationer givna till individen accelereras.

Bengt Mattson, vaccinexpert på Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige

Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev